X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI KONKURS O KS. STANISŁAWIE KONARSKIM „KSIĄDZ STANISŁAW KONARSKI – NASZ WSPÓŁCZESNY”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o dokonaniach ks. Stanisława Konarskiego, poprzez kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny Wybitny Pijar.

Literackie zadanie konkursowe polega na zredagowaniu pracy pisemnej na jeden z podanych poniżej tematów:

  1. Ksiądz Stanisław Konarski zapewniał, że w procesie kształcenia i wychowania młodzieży wielką rolę odgrywa korzystanie z książek. Zachęć swoich rówieśników do czytelnictwa, wskazując jego rolę w kształtowaniu osobowości człowieka.
  2. Jakie były powody przeprowadzenia gruntownej reformy szkolnictwa przez ks. Stanisława Konarskiego?
  3. Ksiądz Stanisław Konarski był gorliwym patriotą. W jaki sposób współczesny uczeń może wykazywać się miłością wobec Ojczyzny?

Multimedialne zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji na jeden z podanych poniżej tematów:

  1. Jakie idee księdza Stanisława Konarskiego są realizowane w Twojej szkole?
  2. Ksiądz Stanisław Konarski nawoływał do pielęgnowania mowy ojczystej. W jaki sposób młodzież XXI wieku powinna dbać o piękno języka polskiego?

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie.

Regulamin – do pobrania

 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy Konkursu

Może Ci się również spodoba