POWSTANIE STYCZNIOWE – OSTATNIĄ NADZIEJĄ NA ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

,,Czuwam – to znaczy czuję  się  odpowiedzialny za  to  wielkie,
wspólne  dziedzictwo, któremu na imię Polska’’.                                                                                                    

Słowa  Jana Pawła II  stały  się mottem  przewodnim uroczystości, która odbyła się 23 lutego 2023 roku z  okazji  160 rocznicy  wybuchu Powstania Styczniowego. Dla upamiętnienia tej  rocznicy uczniowie z klas IV-VIII  zaprezentowali wzruszające wiersze, pieśni patriotyczne i fakty z historii Polski. W ten sposób społeczność szkolna z szacunkiem i powagą uczciła to wyjątkowe święto. Biorąc  udział w tej ważnej uroczystości daliśmy  wyraz uznania dla bohaterów powstania i wartości, które  uznawali za najistotniejsze. Powinnością Polaków żyjących na początku drugiej połowy XIX wieku stała się zbrojna walka z carską  Rosją – najsilniejszym zaborcą. Bezpośrednią przyczyną wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku był nasilający się rosyjski ucisk  wobec Polaków. Tysiące ochotników  z Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i Ukrainy wzięło udział  w największym zrywie powstańczym i  podjęło skuteczną próbę integracji podzielonego narodu.  Powstańcy walczyli  w bardzo trudnych warunkach – sami organizowali uzbrojenie i żywność. Przetrwali wiele miesięcy w bojach, dzięki wsparciu okolicznej ludności. Istotną  rolę  w dowodzeniu walkami zbrojnymi odegrał  generał  Romuald Traugutt – dyktator Powstania Styczniowego, który z wielkim poświeceniem walczył o niepodległość Ojczyzny. Ogromny  wkład w działania powstańcze wniosła Lubelszczyzna, na której terenie stoczono wiele walk. Najkrwawsza z nich miała miejsce 8 sierpnia 1863 roku  w okolicach Żyrzyna i zakończyła się skutecznym pogromem zaborców. Po rocznych walkach powstańcy  ulegli przytłaczającej  przewadze wrogich wojsk. Rosjanie zaplanowali zemstę na Polakach, która zmaterializowała się wkrótce jako czas  okrutnej, bezlitosnej  i wielopłaszczyznowej rusyfikacji. Mimo przegranej, powstańcy odnieśli duchowe zwycięstwo, gdyż odważyli  się stanąć do nierównej walki z zaborcą rosyjskim.

Obowiązkiem nas, współczesnych, jest wieczna pamięć o poświęceniu naszych przodków. Musimy mieć świadomość, że także wysiłki powstańców doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1018 roku.

Marta Bednarczuk, Marta Goździowska- Łubkowska, Jadwiga Korzeniewska

Może Ci się również spodoba