REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje to czas przygotowania do właściwego przeżywania świąt Wielkanocnych poprzez uczestnictwo w naukach rekolekcyjnych, Eucharystii a także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.  Tegoroczne rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Bartłomiej Zwoliński, kapłan naszej archidiecezji, obecnie posługujący w Chełmie.

Pierwszego dnia ks. Bartłomiej mówił nam o rycerzu – Bożym wojowniku, który jest wyposażony  w atrybuty, o których mówi św. Paweł w Liście do Efezjan:

„Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość  a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest Słowo Boże” (Ef 6,13-16).

Drugi dzień to czas, w którym ksiądz rekolekcjonista przypomniał nam o tym, że szatan atakuje nieustannie i podstępnie nasze zmysły i wskazywał sposoby odpierania szatańskich pokus. Tego dnia uczniowie, którzy przystąpili już do I Komunii Świętej, mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Po nauce rekolekcyjnej ks. proboszcz wraz z ks. Bartłomiejem wręczyli nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Plastycznego „Droga Krzyżowa Pana Jezusa”.

Dnia trzeciego uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Bogdan Kalinowski, kapłan z naszej parafii;  homilię natomiast wygłosił ks. Bartłomiej. Przypomniał, że trzeba być otwartym na przyjmowanie łask Bożych,  aby być w stałej i wiernej przyjaźni z Jezusem. Rekolekcjonista omawiał fragment Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej,  korzystając – jak każdego dnia – z przygotowanych rekwizytów, umożliwiających uczestnikom łatwiejsze zrozumienie poruszanych kwestii. Uczniowie naszej Szkoły włączyli się również w oprawę liturgiczną Mszy świętej.

Nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo w tegorocznych rekolekcjach wielkopolskich umożliwi młodym uczestnikom właściwe przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy.

Karol Morawski

Może Ci się również spodoba