UCZNIOWIE KLASY 3 „B” BIORĄ UDZIAŁ W PROJEKCIE ZORGANIZOWANYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego kładzie duży nacisk na to, aby rozwijać u uczniów postawy, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie –  jedną z nich jest postawa aktywnego obywatela,  którą kształtują zadania projektu zaproponowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie kl. 3 „B” wykonywali projekt zespołowo. Podczas wspólnej pracy w grupie dzieci uczyły się, jak rozwiązywać problemy, aktywnie słuchać i skutecznie się komunikować. Celem projektu było  uświadomienie młodym ludziom roli ubezpieczeń społecznych. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są główne zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, posługiwali się także terminami: emerytura, zasiłek, świadczenie; poznali  również zasady obowiązującego systemu emerytalnego.Trzecioklasiści po obejrzeniu filmu edukacyjnego oraz prezentacji na temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wykonali  prace konkursowe wyjaśniające, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne dla obywateli naszego kraju.

Monika Machulska – Wasilewska

Może Ci się również spodoba