ZEBRANIA Z RODZICAMI

Dnia 28 marca 2023 r. (tj. wtorek) w godzinach 16:30 -17:30 odbędą się zebrania wychowawców klas 1-8 z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów (z wyjątkiem klasy 5 „a”). 28 marca 2023 r. w godzinach 17:30 -18:30 będą miały także miejsce konsultacje nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w ramach godzin dostępności. Zebrania rodziców/opiekunów prawnych uczniów klasy 5″a” odbędą się 29.03.2023 r. (środa) w godzinach 16:30-17:30. W tym dniu p. Aleksandra Tomczuk będzie miała również konsultacje w godzinach 17:30-18:30 (s. 54).

Może Ci się również spodoba