OBCHODZIMY ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

,,Zgoda  Sejmu  to sprawiła
Że  nam wolność  przywróciła.
Wiwat  krzyczcie wszystkie  stany!
Niechaj  żyje  Król  kochany!’’

Pełne nadziei oraz entuzjazmu słowa ,,Poloneza Trzeciego Maja’’ zabrzmiały  w czytelni  biblioteki  szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie w trakcie spotkania 11 maja 2023 roku, podczas którego uczniowie klasy 4 „a”  zaprezentowali swoim młodszym koleżankom i kolegom program artystyczny upamiętniający 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja –  wielkiego osiągnięcia legislacyjnego, budzącego podziw nie tylko w naszym kraju, ale także w Europie oraz na całym świecie.  Doniosły dokument ustanowił  między innymi  w Polsce monarchię  dziedziczną, opiekę prawną nad stanem chłopskim i mieszczańskim, a co najistotniejsze – znosił ,,Liberum veto’’. Choć  Konstytucja 3 Maja obowiązywała  jedynie przez  czternaście miesięcy, stała się  symbolem dążenia Rzeczpospolitej do odrodzenia narodowego  w czasie zaborów.

 Jadwiga Korzeniewska

Może Ci się również spodoba