BEZPŁATNE ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Uprzejmie informuję, że w trosce o rozwój fizyczny, w tym profilaktykę wad postawy i otyłości, uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin pozyskał środki na realizację zajęć nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin,
pozostających w czasie wakacji letnich w Lublinie i chcących aktywne spędzić wolny czas.Organizacja bezpłatnych  zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania przez uczniów z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,
ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.Zadanie realizowane jest w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Zajęcia nauki pływania prowadzone będą w terminie od 26 czerwca do 30 lipca 2023 r., dwa razy w tygodniu, po 90 min, przez uprawnionych instruktorów pływania,
na obiektach basenowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o. w Lublinie.Wszystkie informacje dot. zajęć  realizowanych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” wraz z ich regulaminem, dostępne są na stronie  http://umiemplywac.lus.org.pl, na której także będzie można dokonać zapisu dziecka na zajęcia od 15 czerwca 2023 r.  godz. 8:00.
Obowiązuje wyłącznie internetowy system zapisów na zajęcia. Ilość miejsc jest ograniczona i o wzięciu udziału w akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

Obsługą i organizacją zajęć nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin, realizowanych w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
zajmuje się Lubelska Unia Sportu, tel.  (81) 444-69-90, 519 483 431,  email: lus@lus.org.pl, której pracownicy udzielą odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania.

Może Ci się również spodoba