WIELKI SUKCES UCZNIÓW SP1!

20 czerwca 2023 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu  Władz Miasta Lublin z laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych. Jesteśmy dumni, że w tym roku szkolnym rekordowa ilość uczniów naszej Szkoły została nagrodzona w różnorodnych konkursach, organizowanych i przeprowadzanych w całej Polsce, a były to:

– Ogólnopolski Konkurs „Młodzi twórcy literatury: Warto być przyzwoitym” (tytuł laureata uzyskała Urszula Kidaj, przygotowana przez Pania Dyrektor Iwonę Pańpuch),

– Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny „Stefan Kardynał Wyszyński naszym patronem” pod hasłem Pokój w sercu – pokój na świecie (tytuł laureata uzyskali: Weronika Omiotek, przygotowana przez Panią Dyrektor Iwonę Pańpuch, Aleksandra Pańpuch, przygotowana przez panią Martę Bednarczuk, Krystian Mazur, przygotowany przez panią Izabelę Szczypień),

– „XV Ogólnopolski Konkurs Ekologia w moim domu” (tytuł laureata uzyskali: Marika Pożarowszczyk, przygotowana przez panią wicedyrektor Urszulę Górniak, Krzysztof Kundys przygotowany przez panią Martę Bednarczuk, Paulina Tomczak, przygotowana przez panią Jadwigę Korzeniewską, Bartosz Gancarz, przygotowany przez panią Jadwigę Korzeniewską),

– „Polscy sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” (tytuł laureata uzyskał Krystian Mazur, przygotowany przez pana Mariusza Żyszkiewicza),

– „VII Ogólnopolski Konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego Czytanie jest przygodą (tytuł laureata uzyskała Anna Złotkowska, przygotowana przez panią Jadwigę Korzeniewską),

– „X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny: (tytuł laureata uzyskali: Marika Pożarowszczyk, przygotowana przez panią Martę Goździowską – Łubkowską, Joanna Janiszewska, przygotowana przez panią Jadwigę Korzeniewską, Anna Złotkowska, przygotowana przez panią Jadwigę Korzeniewską, Kajetan Kucharczyk, przygotowany przez panią Martę Bednarczuk),

– „Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny Moja przygoda w bibliotece: (tytuł laureata uzyskali: Urszula Kidaj, przygotowana przez panią Martę Bednarczuk, Joanna Janiszewska, przygotowana przez panią Jadwigę Korzeniewską),

– „XVI Ogólnopolski Konkurs poetycki im. Wladysława Sebyły”(tytuł laureata uzyskała Aleksandra Pańpuch, przygotowana przez panią Martę Bednarczuk),

– „Ogólnopolski Konkurs Geometria w architekturze” (tytuł laureata uzyskali: Adrian Majewski przygotowany przez panią Kingę Pochwatkę, Bartosz Gancarz, przygotowany przez panią Izabelę Szczypień),

– „Papież św. Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu” (tytuł laureata uzyskał Krystian Mazur, przygotowany przez pana Mariusza Żyszkiewicza),

– „IX Ogólnopolski Konkurs Moja przygoda z Józefem Wybickim i  symbolami narodowymi” (tytuł laureata uzyskała Joanna Janiszewska, przygotowana przez panią Jadwigę Korzeniewską),

– „VII Międzynarodowy Konkurs językowo – plastyczny My Town (tytuł laureata uzyskał Krystian Mazur, przygotowany przez panią Kingę Pochwatkę).

Wyróżnieniem dla naszej Szkoły była możliwość podziękowania w imieniu nagrodzonych Prezydentowi Miasta Lublin, panu doktorowi Krzysztofowi Żukowi, Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, panu doktorowi Mariuszowi Banachowi, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pani Ewie Dumkiewicz – Sprawce, Przewodniczącej Komisji i Wychowania Rady Miasta Lublin – pani Jadwidze Mach za stworzenie optymalnych warunków do rozwijania zainteresowań i pasji młodzieży z lubelskich szkół podstawowych.

Jesteśmy usatysfakcjonowani wysokimi tegorocznymi osiągnięciami naszych uczniów, serdecznie gratulujemy młodym ludziom oraz przygotowującym ich nauczycielom i życzymy równie wysokich osiągnięć w roku szkolnym 2023/2024.

 

 

Może Ci się również spodoba