ŻEGNAMY ÓSMOKLASISTÓW

„Nic dwa razy się nie zdarza …”

22 czerwca 2023 r. obyła się uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych. Pani Dyrektor mgr Iwona Pańpuch w swoim wystąpieniu podziękowała rodzicom ósmoklasistów za okazane pięć lat temu zaufanie. Wyraziła także przekonanie, że uczniowie są doskonale  przygotowani do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym. Pani Dyrektor życzyła również wychowankom  wszelkiej pomyślności, odwagi w podejmowaniu, odpowiedzialnych, mądrych decyzji.

Następnie głos zabrała Joanna Janiszewska, która w imieniu uczniów złożyła podziękowanie Pani Dyrektor oraz nauczycielom i wychowawcom za okazywana każdego dnia życzliwość i wsparcie, a także stworzenie optymalnych warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowań i pasji. Joasia podkreśliła, że dzięki doskonałej bazie dydaktycznej, którą dysponuje Szkoła, licznym projektom i programom edukacyjnym, uczniowie zdobywać wiedzę oraz doskonalić różnorodne umiejętności – także inne, niż naukowe.  Do podziękowań przyłączyli się rodzice ósmoklasistów.

Ważnym momentem tej uroczystości było przekazanie przez uczniów klasy ósmej Sztandaru Szkoły Podstawowej nr1 im. ks. Stanisława Konarskiego swoim młodszym  kolegom .

Następnie Pani Dyrektor mgr Iwona Pańpuch wręczyła nagrody i dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce oraz angażującym się w pracę na rzecz Szkoły. Pani Dyrektor wręczyła także  Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 uczennicy, która uzyskała najwyższą średnią ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania.

Na zakończenie uroczystości ósmoklasiści zaprezentowali program artystyczny.

Może Ci się również spodoba