RADA PEDAGOGICZNA

Szanowni Państwo, dnia 31 sierpnia tj. czwartek o godzinie 10.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.