Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2023

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W poniedziałek 25 września odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej Szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie:  Ksawery Grzesik z klasy VII „a”, Krzysztof Kundys z klasy VI „a”, Sabina Gospodarek z klasy V „b” oraz Joanna Poręba z klasy IV „b”. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Jakub Szymański z klasy VII „a”, Wiceprzewodniczącą wybrano Paulinę Tomczak z klasy V „a” , a funkcję Sekretarza powierzono Matyldzie Kaczkowskiej z klasy V „c”. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego...

UCZESTNICZYMY W WARSZTATACH POŚWIĘCONYCH BEZPIECZEŃSTWU W INTERNECIE

W dniach 21, 22 września uczniowie klas: 5b, 5c, 4a i 4b brali udział w warsztatach prowadzonych przez pana Roberta Turskiego ze Stowarzyszenia Edukacja 3.0 w ramach Programu: „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice”. Podczas warsztatów poruszane były tematy związane z bezpieczeństwem młodych ludzi w internecie, takie jak:  ochrona danych (bezpieczne hasła), problematyka mediów społecznościowych, świadome kreowanie wizerunku w sieci, cyberprzemoc, dezinformacja. Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie dowiedzieli się, na co zwracać uwagę i w jaki sposób się zachowywać,...

ŚWIĘTO KREATYWNOŚCI W GRUPIE 0 A

15 września grupa „Stokrotki” obchodziła święto kreatywności i zabawy, a mianowicie „Międzynarodowy Dzień Kropki”. Aby lepiej zrozumieć cel tego wydarzenia, przedszkolaki podczas zajęć poznały perypetie bohaterki  interesującego opowiadania – dziewczynkę o imieniu Vashti. Jej historia  uświadomiła im, że każdy człowiek obdarzony jest ukrytymi zdolnościami i talentami. Motyw kropki towarzyszył dzieciom przez cały dzień – szukały ukrytych w kropek ukrytych w sali, tworzyły matematyczne rytmy i wykonywały kolorowe kropkowe kompozycje plastyczne. Każdy przedszkolak mógł także opowiedzieć rówieśnikom o swoich zdolnościach...

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

15 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki – święto odkrywania talentów, kreatywności, odwagi, a przede wszystkim dobrej zabawy. W tym roku uczniowie klas I-III, biorący udział w zajęciach organizowanych przez szkolną świetlicę, postanowili przyłączyć się do jego obchodów. Początek historii Dnia Kropki ma miejsce w 2003 roku, kiedy do amerykańskich księgarni trafiła książka Petera H. Reynoldsa pt. „Kropka”. Przedstawia ona historię Vashti, która na lekcji plastyki dochodzi do wniosku, że niczego nie potrafi. Wszystkie dzieci tworzą piękne prace, a ona jedna nie potrafiła...

WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD KROPKI…

15 września w oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki, którego celem było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości, a także  zachęcenie ich do tworzenia i działania. Był to dzień energii oraz zabawy, a wszelkim naszym działaniom towarzyszyły kolorowe kropki. Podczas zajęć poznaliśmy genezę obchodzonego święta. Dzieci uważnie wysłuchały opowieści o tym,  jak zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła uczniom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności. W ramach integracji klasowej Pszczółki stworzyły własne „Drzewo talentów” malowane kredą. Poprzez kontakt z farbami dzieci mogły dowiedziały się, jakie kolory powstają poprzez łączenie poszczególnych...

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

Pierwsze dni pracy nauczycieli – bibliotekarzy we wrześniu koncentrowały się na zaopatrzeniu wszystkich uczniów naszej Szkoły w podręczniki i ćwiczenia. Jednakże czynności przygotowawcze rozpoczęły się już w  połowie sierpnia, kiedy to napływały do biblioteki paczki z podręcznikami i ćwiczeniami. Uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmej otrzymali wszystkie nowe książki z kilku wydawnictw. Uczniowie pozostałych klas korzystają w części  z  książek używanych już wcześniej. Łącznie wydano 3066 podręczników, w tym 1624 nowych egzemplarzy i 2522 ćwiczeń. Przypominamy wszystkim o konieczności...

UPAMIĘTNIAMY WAŻNE WYDARZENIA HISTORYCZNE W NASZEJ SZKOLE

18 września 2023 r. w naszej Szkole odbyła się prezentacja artystyczna,  upamiętniająca 84. rocznicę hitlerowskiej i sowieckiej napaści na Polskę. Przedstawienie, przygotowane przez kółko teatralne „Złota kurtyna”, przybliżyło widzom cały okres II wojny światowej, a więc lata 1939 – 1945: były to tragiczne czasy dla naszego państwa i narodu, naznaczone cierpieniem, śmiercią, grabieżą i dewastacją. Widzowie poznali bolesne losy mieszkańców  kraju, którzy walczyli z dwoma bezlitosnymi okupantami, poświęcając swoją młodość, zdrowie, a nawet życie w imię walki o odzyskanie niepodległości. Podczas tej szczególnej podróży w czasie zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych utworów...

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo Rodzice, na rok szkolny  2023/2024 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia uczniów w TUZ. Wybrane zostały warianty ubezpieczenia  ze składką 50 zł na pierwsze dziecko,  48 zł na drugie dziecko i 43 zł na każde kolejne dziecko. Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach. Ochrona działa od 01.09.2023 – 31.08.2024 r. OWU Pakiet Bezpieczna Nauka obowiÄ_zujÄ_ce od dnia15.05.2023r. (4) (1) (1) jak zgłosić szkodę TABELA-NORM-OCENY-PROCENTOWEJ-TRWAĹ_EGO-USZCZERBKU-NA-ZDROWIU (2)...

NARODOWE CZYTANIE 2023 – „NAD NIEMNEM” ELIZY ORZESZKOWEJ

08 września 2023 r. miało miejsce w naszej Szkole uroczyste czytanie  powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W spotkaniu brali udział uczniowie klas 4  – 8, którzy wysłuchali wybranych tekstów w interpretacji nie tylko koleżanek i kolegów, ale także nauczycieli, a nawet Pani Dyrektor, Iwony Pańpuch, która wprowadziła obecnych w szczególny klimat utworu niepowtarzalnym obrazem piękna imponującej przyrody Kresów Wschodnich. Zebrani mieli okazję poznać osobiste perypetie życiowe głównych bohaterów, ich udział w doniosłych wydarzeniach patriotycznych, a także poszanowanie tradycji i...

NOWE SZANSE, NOWE NADZIEJE, NOWE MOŻLIWOŚCI – ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE

4 września 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. O godz. 9.00 uczniowie i pracownicy Szkoły brali udział w okolicznościowej Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa. Następnie dzieci udały się do sal lekcyjnych, gdzie uczestniczyły w spotkaniach z wychowawcami, którzy udzielili im wszelkich informacji związanych z organizacją nowego roku szkolnego. Szczególnie uroczyście odbyło się przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności...

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendia szkolne to pomoc materialna o charakterze socjalnym. Procedury w roku szkolnym 2023/2024: 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności: – bezrobocia – niepełnosprawności – ciężkiej lub długotrwałej choroby – wielodzietności – braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych alkoholizmu, narkomanii – rodziny niepełnej – zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane , pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. 2. Wnioski o przyznanie stypendium powinny być składane przez wnioskodawców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br. 3. O...

OPŁATY ZA OBIADY

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż opłata za miesiąc wrzesień wynosi: – dla uczniów – 19 dni x 5,00 zł – 95,00 zł – dla oddziału przedszkolnego – 21 dni x 6,00 zł – 120,00 zł UWAGA BARDZO WAŻNE! Konta uczniów II – VII pozostają bez zmian (zmiana dotyczy jedynie konta uczniów klasy I, którzy w ubiegłym roku szkolnym uczęszczali do oddziału przedszkolnego SP1). Nowe konta bankowe zostaną Państwu rozdane przez wychowawców klas na zebraniach z rodzicami. Płatność należy uregulować...