#Szkoła Pamięta: „JESTEŚMY DZIEĆMI ZIEMI TEJ…” – PROJEKT EDUKACYJNY UCZNIÓW KLASY 1A i 1B

Na przełomie października i listopada uczniowie klasy 1a oraz 1b wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Jesteśmy dziećmi Ziemi tej….”  odnoszącym się do podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie orientacji w czasie historycznym. Założeniem projektu było zwrócenie uwagi na  przywiązanie i miłość do Ojczyzny. Zadania dydaktyczno – wychowawcze zostały pogrupowane na poszczególne edukacje. Uczniowie m. innymi:  formułowali odpowiedzi na pytania „Czym dla Ciebie jest Polska?”, „Co to znaczy być patriotą?”(praca w grupach przy pomocy metody „burzy mózgów”), czytali i interpretowali wiersze patriotyczne np. M. Strzałkowska „Ojczyzna”, opowiadali o powstaniu państwa polskiego, wyjaśniali związek legendy z godłem i barwami narodowymi; pracowali z mapą „Wędrujemy po Polsce”(kierunki  na mapie, miasta, województwa, rzeki, morze, góry). Mieli także okazję  do wspólnego odśpiewania Hymnu polskiego. Pracę nad projektem uwieńczyło wykonanie wspólnej gazetki niepodległościowej „Pamiętamy…”.

Realizacja kompetencji kluczowych w trakcie trwania projektu pozwoliła rozwinąć u uczniów: wzajemną komunikację, kooperację, kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętności analityczne, negocjacyjne oraz przedsiębiorczość.

Istotą wykonywanych zadań było rozbudzenie patriotyzmu i wrażliwości narodowej u uczniów, aby podejmując różnorodne działania, poznawali swój kraj oraz poszerzali wiedzę na temat swojego miasta i regionu.

Monika Machulska- Wasilewska

Marta Czoska

Może Ci się również spodoba