#SZKOŁADOHYMNU

Corocznie 11 listopada wspominamy  wydarzenia, które w roku 1918 przyniosły Polsce i Polakom upragnioną niepodległość. Listopadowa data została w narodowej tradycji przyjęta symbolicznie, ponieważ 11 listopada przekazano  władzę wojskową Józefowi  Piłsudskiemu, który przybył z więzienia w Magdeburgu. Na ulicach miast trwało już rozbrajanie niemieckich żołnierzy. Kolejne dni przyniosły rzeczywiste przekazanie władzy przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu jako Naczelnikowi Państwa. Powstał rząd Rzeczpospolitej. Niepodległość nie nastała jednego dnia. Musiała zostać z wielkim trudem wywalczona i wypracowana wysiłkiem zbrojnym, stanowczą dyplomacją, ale także błyskawicznie stworzonym systemem parlamentarnym, scaleniem organizmu państwowego przy wykorzystaniu poświęcenia urzędników, prawników, nauczycieli, wojskowych i przedsiębiorców.

W naszej Szkole uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 10 listopada.  Uczniowie ubrani w stroje galowe w skupieniu obejrzeli okolicznościowy program artystyczny, na który złożyły się teksty poetyckie o tematyce patriotycznej oraz pieśni legionowe. Po zakończeniu prezentacji Pani Dyrektor Iwona Pańpuch podziękowała wszystkim obecnym za piękną postawę, świadczącą o szacunku oraz miłości wobec Ojczyzny.

Pamięć o przeszłości pozwala nam uzyskać poczucie zakorzenienia. Potrzebujemy kontaktu z historią kraju i wpisaną w nią historią naszych rodzin, by pamiętać, kim jesteśmy i jaką cenę ma wolność. Dlatego w Szkole Podstawowej nr 1 przywiązujemy dużą wagę do kształtowania postaw patriotycznych – powiedziała Pani Dyrektor Iwona Pańpuch  na podsumowanie podniosłej uroczystości.  

Ukoronowaniem  obchodów Narodowego Dnia Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie było wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji i Nauki „Szkoła do Hymnu”.

Może Ci się również spodoba