XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU” – termin nadsyłania prac do 24 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie organizuje  XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli:
– Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
– Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Do konkursu szkoła może zgłosić tylko jedną pracę w każdej kategorii tzn. po jednej pracy kl. I – III i po jednej pracy kl. IV – VIII (maksymalnie łącznie szkoła może zgłosić 6 prac).

W załączeniu przesyłamy regulamin Konkursu wraz z Kartą zgłoszenia oraz innymi załącznikami.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę w jednej z kategorii:

  • praca plastyczna (plakat – format do A3 lub komiks – formy płaskie),
  • praca multimedialna (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja) – przesłana na nośniku zewnętrznym (prace przesłane na pocztę elektroniczną SP1 nie będą brane pod uwagę),
  • praca literacka (forma dowolna np. wiersz, opowiadanie),

którą należy przesłać w terminie do 24 listopada 2023 r.

Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2023 r., a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej SP1 do 11 grudnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

regulamin do pobrania

Może Ci się również spodoba