ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE „CECHY DOBREGO PRZYJACIELA”

W bieżącym tygodniu podczas zajęć świetlicowych zajmowaliśmy się tematyką relacji międzyludzkich oraz ich rolą w życiu człowieka. Dzieci wskazywały cechy dobrego przyjaciela, a także negatywne zachowania, będące przeciwieństwem przyjaźni. Jako przykład literacki analizowanej tematyki przytoczyliśmy bajkę Ignacego Krasickiego “Przyjaciele”, na podstawie której uczniowie wykonali prace plastyczne.

Katarzyna Stanisławek, Jolanta Haftaniuk

Może Ci się również spodoba