DLA NIEPODLEGŁEJ

W Szkole Podstawowej nr1 w Lublinie zostanie zorganizowany uroczysty Tydzień obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w dniach 5-11 listopada i planowane są następujące przedsięwzięcia:

– Wystawa pt. „Osiągnięcia Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego”

– Wystawa (prezentacja) poświęcona Polakom, którzy złamali sekret Enigmy

– Wystawa „Wybitni przedstawiciele polskiej nauki i ich wkład w rozwój nauki światowej w 100 -lecie niepodległości”

– Konkurs międzyszkolny na wiersz poświęcony Polsce niepodległej

– Konkurs plastyczny „Moja Polska Niepodległa”

– Organizacja meczu „Czerwono – Biali dla Polski niepodległej”

– Konkurs szkolny na hasło z okazji 100 – lecia niepodległości

– Montaż słowno – muzyczny z okazji Święta Niepodległości

– Lekcje historii w klasach IV-VIII „Polskie drogi do niepodległości”

– Konkurs historyczny dla klas IV-VIII na prezentację multimedialną nt. „Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”

– Wystawa historyczna – pokaz sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego

– Lekcja w klasie VIII z doradztwa zawodowego „Jaki zawód? Żołnierz”

– Projekt „Idea odzyskania niepodległości w literaturze”

– „Piękna nasza Niepodległa” – polska przyroda w poezji

– 8.11.2018 r.- g.10.30 –  Uroczyste posumowanie Ogólnopolskiego Konkursu na grę edukacyjną „Moja Polska Niepodległa”

– 9.11.2018 r. – g. 16.00 – Koncert pieśni patriotycznych z udziałem mieszkańców Dzielnicy Dziesiąta