KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2021 r. (środa)
 2. Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 2021 r. (czwartek)
 3. 1 listopada 2021 r. (poniedziałek) Dzień Wszystkich Świętych
 4. 11 listopada 2021 r. (czwartek) Święto Odzyskania Niepodległości
 5. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2021 r. (czwartek) – 31 grudnia 2021 r. (piątek)
 6. 06 stycznia 2022 r. (czwartek) Święto Trzech Króli
 7. Rada klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2021/2022: 27 stycznia 2022 r. (czwartek)
 8. Ferie zimowe: 14 lutego 2022 r. (poniedziałek) – 27 lutego 2022 r. (niedziela)
 9. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) – 19 kwietnia 2022 r. (wtorek)
 10. 03 maja 2022 r. (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
 11. Egzamin ósmoklasisty: 24 – 25 maja 2022 r. (wtorek – czwartek)
 12. 16 czerwca 2022 r. (czwartek) Boże Ciało
 13. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/2022: 14 czerwca 2022 r. (wtorek)
 14. Zatwierdzenie klasyfikacji za rok szkolny 2021/2022: 20 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
 15. Zakończenie roku szkolnego 2021/2022: 24 czerwca 2022 r. (piątek)
 16. 06. 2022 r. (sobota) – 31.08.2021 r. (środa) Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie dla uczniów klas I – VIII w roku szkolnym 2021/2022

12 listopada 2021 r. (piątek)
15 października 2021 r. (piątek)
07 stycznia 2022 r. (piątek)
24 – 26 maja 2022 r. (wtorek – czwartek) Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy)
02 maja 2022 r. (poniedziałek)
17 czerwca 2022 r. (piątek)
W w/w dniach, oprócz dni w których organizowany jest egzamin ósmoklasisty, Szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30 – 17.00