HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Prezydium Rady zamierza spotykać się co najmniej raz w miesiącu. Oczywiście, jeżeli sytuacja będzie wymagała częstszych spotkań, choćby w celu wyznaczenia kierunków naszych działań, podjęcia znaczących decyzji, będziemy spotykać się częściej.

Drogi Rodzicu,

jeśli nie jesteś członkiem Rady Rodziców, a chciałbyś uczestniczyć w naszych spotkaniach, przekazać tam cenne uwagi, włączyć się w działalność na rzecz dzieci, to serdecznie zapraszamy.