Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r.
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r.
Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich 10, 11, 12 kwietnia 2019r.
(środa, czwartek, piątek)
Egzamin ósmoklasisty 15, 16, 17 kwietnia 2019r.
(poniedziałek, wtorek, środa)
Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.