Przydatne linki

www.bip.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)

www.men.gov.pl(Ministerstwo Edukacji Narodowej)

www.kuratorium.lublin.pl (Kuratorium Oświaty w Lublinie)

www.codn.edu.pl(Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

www.lscdn.pl (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

www.cke.edu.pl(Centralna Komisja Edukacyjna)

www.oke.krakow.pl (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna)

www.szkoly.info.pl (Szkoły w Polsce)

www.infoszkoly.pl (Informator szkolny)

www.szkolnictwo.pl (Gimnazja, Licea, Szkoły Zawodowe w Lublinie)

www.dkk.lublin.pl (Dom Kultury Kolejarza w Lublinie)

www.victor.com.pl (Pismo edukacyjne dla uczniów gimnazjum)

www.cogito.com.pl (Pismo edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

www.mopr.lublin.pl(Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie)