Opis zajęć dodatkowych

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W KLASIE IV

Zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego odbywają się w każdy wtorek o godz. 13:25 w sali nr 60. Obecnie uczęszcza na nie grupa uczniów z klasy IV. Na zajęciach zajmujemy się nauką gramatyki i słownictwa z zakresu języka hiszpańskiego, poznajemy obyczaje i historię Hiszpanii, ale także innych krajów hiszpańskojęzycznych.

            Wspólnemu poznawaniu języka i kultury krajów de habla hispana towarzyszą zajęcia plastyczne, mające na celu wizualizację najpopularniejszych zagadnień (symboli) związanych z kulturą hiszpańskojęzyczną.

¡OS INVITAMOS! ¡HASTA LA VISTA!

Na zdjęciach poniżej : Kornel Błaszczak, Igor Jarczyński i pani Ilona Krasoń

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

U pedagoga szkolnego młodzież spotyka się i rozmawia często o życiu….;)

O życiu szkolnym, rodzinnym, osobistym, o życiu nastolatka. Kiedy pojawiają się trudności w porozumiewaniu się z rówieśnikami, rodzicami lub wtedy kiedy wydaje się, że nikt ich nie rozumie. Gdy odnoszą sukcesy, kiedy zdarzają się niepowodzenia i w każdej innej sytuacji, w każdej innej sprawie można po prostu przyjść i o tym opowiedzieć. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupie, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Zapraszam serdecznie w poniedziałki i środy w godzinach 13.00 – 14.00.

Monika Melanowicz

 

MATEMATYKA

Zajęcia koła matematycznego dla uczniów klas IV odbywają się w poniedziałki. Podczas tych spotkań uczniowie poszerzają zakres swojej wiedzy o dodatkowe zagadnienia matematyczne przygotowując się do udziału w konkursach.

           Również  w poniedziałki odbywają się zajęcia dla uczniów klas III gimnazjum. Podczas których młodzież ma możliwość powtórzenia materiału do egzaminu gimnazjalnego.

            W czwartki prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas VII. W trakcie spotkań uczniowie utrwalają materiał realizowany na lekcjach. Mają możliwość przygotowania się do kartkówek i sprawdzianów, szczegółowego omówienia błędów zrobionych w swoich pracach pisemnych. Otrzymują wsparcie umożliwiające uzyskanie ocen pozytywnych w klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Karina Kołbuś

 

MATEMATYKA

     Zajęcia dodatkowe z matematyki adresowane są do uczniów klasy III i prowadzone

 w wymiarze 1 godziny tygodniowo – w piątki o godz. 8.00.

Przeznaczone są głównie dla osób mających trudności ze zrozumieniem zagadnień matematycznych  i wymagających szczególnej uwagi ze strony nauczyciela.

Zajęcia te mają na celu:

– uzupełnienie zaległości i braków wiedzy z lat poprzednich,

– poprawienie sprawności liczenia,

– wyjaśnianie bieżącego materiału,

– przygotowanie do sprawdzianów wiadomości,

– zmotywowanie do samodzielnej pracy,

– zwiększenie aktywności na lekcjach matematyki.

Istotnym celem  tych zajęć jest praca z uczniami pod kątem przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, z którym uczniowie zmierzą się w już kwietniu.

Izabela Szczypień

 

 

ZAJĘCIA TAŃCA NOWOCZESNEGO

Zajęcia taneczne – bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży naszej szkoły mające na celu zachęcić do aktywności ruchowej. Wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy lubią ruch i muzykę. Zapraszamy !!!

 

ZAJĘCIA Z GIER ZESPOŁOWYCH

Poniedziałek godz 14.00-15.00, czwartek godz 15.00-16.00 zajęcia dla wszystkich uczniów SP nr 1. Gry zespołowe w formie zabawowej, zapewniamy bardzo fajna zabawę połączoną z nauką podstawowych elementów technicznych z piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły. Zajęcia prowadzi Mariusz Żyszkiewicz, nauczyciel WF w SP nr 1, trener z licencją PZPN A z piłki nożnej.

 

ZAJĘCIA REKREACYJNO- ZDROWOTNE adresowane są do wszystkich uczniów SP nr 1.

Oprócz zajęć z tenisa stołowego uczniowie przyswajają zasady gry w badmintona i w boule. Poznają zasób ćwiczeń wzmacniających, antygrawitacyjnych, równoważnych i elongacyjnych. Uczniowie kształtują wytrzymałość posturalną i utrwalają nawyk prawidłowej postawy ciała. Ćwiczenia te są atrakcyjną formą rekreacji ruchowej z wykorzystaniem różnorodnych przyborów.

Zajęcia prowadzi p. B.Golubińska – instruktor rekreacji ruchowej o specjalności „Profilaktyka w bólach kręgosłupa”.

Wtorek 15.00-16.00
Piątek 12.20-13.20

 

KOŁO BIOLOGICZNE

Koło biologiczne skupia miłośników przyrody. Uczniowie poszerzają wiedzę biologiczną oraz kształtują postawy kreatywnych badaczy. Młodzież ma okazję oglądania interesujących filmów edukacyjnych, brać udział w zajęciach z mikroskopowania, przygotowywania prezentacji multimedialnych, uczestniczenia w projektach edukacyjnych oraz wyjściach i zajęciach terenowych. Członkowie koła poświęcają swój czas na działania proekologiczne zachęcając społeczność szkolną do różnego rodzaju akcji np. zbiórki makulatury, opakowań plastikowych, baterii, telefonów komórkowych itp. Promują zdrowy styl życia uczestnicząc w warsztatach kulinarnych poświęconych zdrowemu odżywianiu. W czasie zajęć koła młodzież przygotowuje się także do konkursów przedmiotowych i tematycznych z zakresu biologii, ekologii i zdrowego stylu życia. Członkowie przygotowują także konkursy, wydarzenia i happeningi tematyczne.

 

JĘZYK ANGIELSKI

Koło języka angielskiego adresowane jest do uczniów klas gimnazjalnych, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie sprawności językowych, chcących poznać bliżej kraje anglojęzyczne oraz pragnących przystąpić do konkursów przedmiotowych. Zajęcia skierowane są do uczniów ambitnych, nie obawiających się dodatkowej pracy tak w szkole, jak i w domu. Spotykamy się w piątki o godzinie 13.25 w sali 59. Na zajęcia przeznaczona jest 1 godzina lekcyjna tygodniowo.

W czwartki o godz. 16 odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas III gimnazjum. Głównym celem tych spotkań jest wyrównywanie braków, poprawa kompetencji językowych w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz wdrażanie uczniów do formy egzaminu gimnazjalnego poprzez rozwiązywanie zadań o charakterze egzaminacyjnym.

Bożena Szypuła

 

JĘZYK NIEMIECKI

Zajęcia przygotowujące do egzaminu A2

Zajęcia przygotowujące do zdawania Certyfikatów potwierdzających znajomość językową na poziomie A2 zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych oraz zajęcia projektowe PASCH W tym roku grupa przygotowuje się do projektu teatralnego, który swój finał podziwiać będziemy na festiwalu teatralnym w Niemczech

 

GRUPA LITURGICZNO – BIBLIJNA

Zapraszam zainteresowanych uczniów do uczestnictwa w spotkaniach grupy liturgiczno-biblijnej. Spotkania odbywają się co tydzień. Mają one różny charakter:

– czytanie i poznawanie Pisma Świętego, poszerzenie wiedzy zdobytej w domu i na katechezach – wszystko po to, aby pogłębić swoją wiarę, swój osobisty kontakt z Panem Bogiem, – spotkania przygotowujące do różnych uroczystości roku liturgicznego – szczególnie Narodzenie Pańskie (np.: jasełka) i Pascha, odpust i inne wydarzenia parafialne, – spotkania modlitewne, np. Eucharystia z udziałem członków służby liturgicznej, nabożeństwa prowadzone w parafii przez członków służby liturgicznej ( np.: nabożeństwa różańcowe, nabożeństwa Drogi Krzyżowej), spotkania modlitewne w małej grupie formacyjnej, adoracja Najświętszego Sakramentu, – spotkania z misjonarzami, wyjścia do muzeów misyjnych, – inne wydarzenia: pielgrzymki ogólnopolskie i diecezjalne, wycieczki, spotkania o charakterze kulturalnym, sportowym i zabawowym.

Serdecznie zapraszam,

Piotr Bielak

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych spotykają się dwa razy w miesiącu w salach domu parafialnego Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, formując się przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Spotkania prowadzone są przez Wspólnotę Jordan (Odnowa w Duchu Świętym). Podczas każdego takiego spotkania jest czas na integrację, wspólną modlitwę, konferencję duchową, świadectwo i spotkanie w grupach. Stałym elementem tego przygotowania jest wspólny wyjazd na dzień skupienia do Domu Spotkania w Dąbrowicy. Spotkania odbywają się w środy i czwartki o godz. 18.15.

ks. Tomasz Kościk

 

KÓŁKO POLITOLOGICZNE

Kółko politologiczne jest przeznaczone dla uczniów klas trzecich gimnazjum .Ze względu na trudny charakter – konieczność posiadania wiedzy o świecie bieżącym, jak i o polityce nie jest adresowane dla uczniów klas młodszych. Zajęcia odbywają się w szkolnej bibliotece. Termin zajęć jest dostosowywany do potrzeb i możliwości uczestników spotkań. Na zajęciach uczniowie zajmują się analizą i komentowaniem bieżących wydarzeń politycznych. Przedmiotem dyskusji są zarówno wydarzenia w Polsce jak i na świecie. Uczniowie mogą także sami proponować i wybierać tematykę najbliższych zajęć i tym samym – mogą przygotować na nie swoje referaty. Uczestnicy zajęć mają ponadto możliwość przygotowania i zapoznania się z życiem i osiągnięciami wybitnych polskich polityków. Tak cenna i pasjonująca wiedza może zostać przedstawiona pozostałym uczestnikom zajęć w formie wygłoszonego referatu.

 

ZAJĘCIA TEATRALNE

Zajęcia teatralne prowadzone są w naszej szkole już od wielu lat. Kolejne pokolenia młodych ludzi rozwijają się artystycznie pod okiem kompetentnych polonistów-teatrologów. Przez ten czas uwieńczeniem zajęć były nie tylko sukcesy w różnego rodzaju konkursach oraz uroczystościach, ale także indywidualny rozwój ucznia w zakresie odbioru i tworzenia kultury.

Organizacja zajęć teatralnych zakłada działanie na wielu płaszczyznach. Z jednej strony uczniowie przygotowują się do bieżących wydarzeń, takich jak uroczystości szkolne, konkursy recytatorskie oraz wydarzenia cykliczne, a jednocześnie doskonalą swoje umiejętności aktorskie, pracują nad dykcją, ruchem scenicznym oraz mową ciała. Doświadczenia lat ubiegłych oraz obserwacja obecnych adeptów sztuki aktorskiej pozwalają stwierdzić, iż zajęcia są dla nich okazją do pokonania tremy, przyzwyczajają do występów publicznych oraz sytuacji trudnych emocjonalnie. Możliwość wcielania się w różne postacie pomaga rozwiązywać problemy, a praca nad spektaklem uczy pracy w grupie. Nie bez znaczenia jest także efekt językowy – uczniowie doceniają piękno języka ojczystego, rozwijają pamięć i elokwencję dzięki przyswajaniu tekstów kultury, a obcokrajowcy, poprzez pracę nad przygotowaniem spektaklu, uczą się języka polskiego.

 

KOŁO RECYTATORSKIE

Szkolne  kółko recytatorskie  skupia  uczniów klas  trzecich  gimnazjalnych        i prowadzone  jest  w ramach zajęć pozalekcyjnych. Głównym  celem naszych spotkań  jest rozwijanie  zainteresowań literackich i artystycznych, uwrażliwienie  na  piękno słowa i języka polskiego, aktywizacja uczniów do wspólnego  zaangażowania w  życie  szkoły. Wspólne ćwiczenia  rozbudzają  wyobraźnię uczniów, rozwijają  umiejętności recytatorskie i wyrabiają  nawyki właściwego posługiwania się językiem mówionym. Dzięki  spotkaniom ze sztuką, uczeń  stara się  dostosować  swoje emocje  do sytuacji, potrafi nawiązać  kontakt z drugim  człowiekiem, co owocuje lepszą  współpracą  w grupie.         W  określonych sytuacjach  szkolnych uczeń wyraża  swoje emocje słowem, mimiką i gestami, tak jak podczas prób recytatorskich. Cierpliwe  przygotowywanie  tekstów  recytatorskich  uczy koncentracji  i stopniowe pokonywanie większych emocji. Doskonalimy  wymowę i poprawną  intonację przy interpretacji  tekstów literackich. Efektem  naszej  pracy są przygotowywane  uroczystości  szkolne, konkursy czytelnicze i recytatorskie.

CHEMIA I FIZYKA

Doświadczalne koło fizyko-chemiczne Eugeniuszek powstało w 2016 roku z inicjatywy uczniów. Podczas zajęć odkrywamy piękno nauk przyrodniczych wykonując różne doświadczenia naukowe. Przygotowujemy się także do różnorodnych konkursów fizycznych i chemicznych.

Zajęcia dodatkowe z chemii i fizyki są przeznaczone dla uczniów, którzy chcą poprawić swój stan wiedzy z zakresu obu przedmiotów oraz dla tych, którzy chcą powtórzyć treści podstawy programowej przed egzaminem gimnazjalnym.

 

KLUB  DOBREJ  KSIĄŻKI

Spotkania „Klubu Dobrej Książki” prowadzone przez p. Ewę Cydejko przeznaczone są dla chętnych uczniów klas II i III gimnazjum i odbywają się we środy w godz. 14.15. – 15.00. w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.

         Celem zajęć jest aktywne promowanie wśród młodzieży mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury, poznawanie nowych autorów i gatunków literackich, interesujące dyskusje na temat przeczytanych książek, możliwość twórczego wykorzystania wiedzy płynącej z książek i literatury, poszerzenie horyzontów literackich, przygotowanie do udział w życiu kulturalnym.

Na spotkaniach klubowicze dzielą się swoimi odczuciami po lekturze, dyskutują i wymieniają poglądy na temat przeczytanych utworów, pogłębiają analizę i interpretację obowiązkowych pozycji z kanonu lektur szkolnych (np. „Mały Książę”, „Kamienie na szaniec”). Wspólnie czytają na głos wybrane fragmenty dzieł pisarzy dawnych i współczesnych, pracują nad ich artystyczną interpretacją głosową, przygotowując się do konkursów pięknego czytania i konkursów recytatorskich (np. czytanie fragmentów „Wesela” St. Wyspiańskiego oraz tekstów twórców z epoki oświecenia, przygotowywanie recytacji wierszy o jesieni). Uczniowie proponują też innym swoje ulubione książki oraz pisarzy poprzez krótkie prezentacje na ich temat (np. multimedialne), storytelling (atrakcyjne streszczenie książki) czy booktalking (krótkie zareklamowanie książki poprzez jej ciekawe zrecenzowanie).

Podczas spotkań KDK promowane są pozycje z klasyki literatury polskiej i obcej, a także bestsellery oraz  nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki tym działaniom Klub Dobrej Książki podnosi rangę czytelnictwa i książki wobec innych konkurencyjnych sposobów spędzania wolnego czasu.

KOŁO BIBLIOTECZNE

Zajęcia „Koła Bibliotecznego” prowadzone przez p. Bożenę Zawiślak przeznaczone są dla chętnych uczniów klasy III gimnazjum i odbywają się we środy dla kl. III b w godz. 12.35. – 13.20.(po lekcjach) oraz we czwartek dla kl. III d w godz. 12.35. – 13.20. (dla uczniów, którzy nie uczęszczają w tym czasie na lekcje religii) w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.

         Podczas zajęć członkowie Koła działają w kilku sekcjach. W ramach sekcji opracowania technicznego uczniowie opracowują fizycznie podręczniki szkolne oraz  książki zakupione dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa (stawiają pieczątki, naklejają paski kodowe, foliują książki), porządkują księgozbiór biblioteczny.

W ramach sekcji plastyczno – dekoracyjnej młodzież przygotowuje materiały do wystaw tematycznych w czytelni, zmienia tło na tablicach styropianowych, wykonuje wystawy okolicznościowe (np. wystawka „Witamy uczniów w SP 1 w Lublinie”, wystawa o Stanisławie Wyspiańskim, o Bolesławie Leśmianie, z okazji Października – Miesiąca Bibliotek Szkolnych), przygotowuje wystrój i scenerię do imprez odbywających się w czytelni (np. Narodowe Czytanie „Wesela”).

W sekcji literacko – czytelniczej uczniowie wyszukują w księgozbiorze podręcznym informacje o pisarzach i poetach (St. Wyspiańskim, B. Leśmianie), złote myśli o książce na wystawy okolicznościowe oraz wiersze i fragmenty prozy na różnorodne konkursy.  

W sekcji recytatorskiej gimnazjaliści ćwiczą piękne czytanie, recytację i aktorską interpretację tekstów literackich (np. „Wesela” St. Wyspiańskiego, tekstów poetów i pisarzy oświeceniowych, wierszy poetów polskich o jesieni), przygotowując się do konkursów pięknego czytania i konkursów recytatorskich.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Koła Bibliotecznego” uczniowie poznają warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza, wzbogacają swoją wiedzę poprzez poznawanie pisarzy i ich twórczości, rozwijają talenty plastyczne i recytatorskie, kształtują emocjonalny stosunek do książki.