ORGANY RADY RODZICÓW

Każdego roku przedstawiciele rodziców dzieci wszystkich klas (tzw. trójki klasowe), podczas Plenarnego Zebrania Rady Rodziców wybierają skład:

Prezydium Rady Rodziców, które zajmuje się organizacją pracy Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Komisji Rewizyjnej, która prowadzi nadzór nad pracami Prezydium.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Misiura

Wiceprzewodnicząca: p. Lidia Wiater

Sekretarz: p. Katarzyna Szypulska

Skarbnik: p. Karolina Cichowlas