WITAJ SZKOŁO!

1 września uczniowie klasy 2 C rozpoczęli kolejną „Wielką Przygodę” w swojej edukacji. Zadowolone i uśmiechnięte dzieci, stęsknione za kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki, chętnie opowiadały rówieśnikom o swoich wakacyjnych przygodach. W klasie powitano również troje nowych uczniów. Pierwszy tydzień nauki dzieci spędziły na zabawach integracyjnych oraz przypomniały sobie obowiązujące w Szkole zasady. Uczniowie stworzyli i podpisali „Kodeks ucznia klasy drugiej” obiecując go przestrzegać. Mam nadzieję, ze wspólna nauka i zabawa klasie drugiej będzie równie owocna, jak w...

DOSTĘP DO E-DZIENNIKA – PORADA

Zapraszamy do skorzystania z zamieszczonej PORADY DLA RODZICÓW, która powstała z potrzeby pomocy w rozwiązaniu ostatnio zgłaszanych, licznych problemów rodziców uczniów, szczególnie klas pierwszych szkół wszystkich poziomów, a także przedszkoli, przy dostępie do witryny rodzica dziennika elektronicznego UONET+ lub aplikacji mobilnej Dzienniczek Vulcan – KLIKNIJ TUTAJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  

INFORMACJE DOT. STYPENDIUM

Informujemy, że do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne, przysługujące uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 600 zł netto na osobę. Od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Korzystając z aplikacji można: wygenerować formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej, wypełnić wniosek elektronicznie, dołączyć ewentualne załączniki, podpisać profilem zaufanym...

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo, na prośbę p. Agnieszki Misiury – Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie uprzejmie przekazuję, iż zebranie Rady Rodziców odbędzie się w najbliższą środę tj. 7 września 2022 r. o godzinie 17.00.

KONTA OBIADOWE UCZNIÓW

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż indywidualne konta obiadowe zostały przypisane dla nowych uczniów (zarówno klasy pierwsze jak i oddziały przedszkolne) i zostaną rozdane na zebraniach z rodzicami. Zostały również uruchomione elektroniczne karty obiadowe. Każdy uczeń korzystający z posiłków (z wyjątkiem uczniów z oddziału przedszkolnego) winien taką posiadać. W przypadku zgubienia/zniszczenia/nieotrzymania karty należy się zgłosić do sekretariatu Szkoły. Opłata za wrzesień: 84,00 zł – uczniowie szkoły podstawowej 110,00 zł – uczniowie z oddziału przedszkolnego

AKTYWNA TABLICA

Informujemy, iż w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” Szkoła będzie wyposażona: • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, • w pomoce...

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września 2022 r. rozpoczęliśmy uroczyście rok szkolny 2022/2023. O godz. ósmej odbyła się okolicznościowa Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, a także Dyrektora i wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie. O godzinie dziewiątej uczniowie klas II – VIII spotkali się z wychowawcami, którzy poinformowali swoich podopiecznych o szczegółach dotyczących organizacji nowego roku szkolnego; natomiast z pierwszoklasistami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi spotkała się Pani Dyrektor...

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2022/2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów SP nr 1 w Lublinie. Szkolna Rada Rodziców wybrała ofertę, która została zamieszczona poniżej. Każdy Rodzic, który byłby zainteresowany ubezpieczeniem swojego dziecka powinien wpłacić składkę – 48,00 złotych do przewodniczącego klasowej rady rodziców do 30 września 2022 r. (piątek). SP1 Lublin_ubezpieczenie_uczniów_2022-2023.

UWAGA WAŻNE!

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż wejście boczne i parking od ulicy Reymonta są wyłączone z użytku ze względu na trwające prace LPEC. Prosimy kierować się do wejścia głównego od ulicy Kunickiego. W przypadku potrzeby zaparkowania samochodu czynny jest parking od ulicy Krańcowej (ten sam wjazd co do lokalu „Głodny Królik”).

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023, ZEBRANIA Z RODZICAMI

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 1 września 2022 r. (czwartek) : 8.00 – uroczysta Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w kościele NSJ w Lublinie dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji 9.00 sala teatralna – spotkanie uczniów klas I z Panią Iwoną Pańpuch Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz wychowawcami klas pierwszych 9.00 – spotkanie uczniów klas II – VIII z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych: klasa II a...

RADA PEDAGOGICZNA

Uprzejmie informuję, iż Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odbędzie się w środę 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godzinie 10.00.  

LISTY UCZNIÓW

Informujemy, iż właśnie zostały wywieszone listy uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych na parterze budynku (tablica korkowa). Przypominamy, iż wejście od ulicy Reymonta jest wyłączone z użytku ze względu na trwające prace LPEC; prosimy korzystać z wejścia głównego od ulicy Kunickiego.

SUKCESY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

W oddziale przedszkolnym staramy się dbać o rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci. Przedszkolaki chętnie biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich czy turniejach sportowych. Każdy sukces sprawia wiele radości i zadowolenia zarówno dzieciom, jak i wychowawcom, jest również powodem do dumy dla rodziców, a także motywuje dziecko do dalszych działań i buduje jego wiarę we własne możliwości. Z wielką satysfakcją informujemy, że uczniowie oddziału przedszkolnego zostali laureatami turniejów sportowych: – Wiktor Pizoń gr. 0”a” zajął I miejsce w biegu na...

PODZIĘKOWANIE

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić.”                                                Lewis Carroll   Pragniemy serdecznie podziękować Panu Bartłomiejowi Pizoniowi, prezesowi firmy „Spawline”, za bezinteresowne przekazanie 51 piłek dla uczniów oddziału przedszkolnego. Upominki wraz z nagrodami zostały wręczone 23.06.2022r. podczas Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego i sprawiły dzieciom wiele radości. Podarowane piłki stały się nieodłącznym atrybutem aktywności fizycznej podczas przerwy wakacyjnej. Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i...

WIZYTA ŻOŁNIERZA W RAMACH PREORIENTACJI ZAWODOWEJ

Na etapie edukacji przedszkolnej celem preorientacji zawodowej jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie oraz rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Właśnie w ramach preorientacji zawodowej nasz oddział przedszkolny odwiedził Pan Bartłomiej Pizoń, tata Wiktora z grupy Stokrotki, który pełni służbę w oddziale Wojska Obrony Terytorialnej. Pan Bartłomiej w bardzo ciekawy sposób opowiedział naszym dzieciom, na czym polega praca żołnierzy oraz jak ważna jest ich służba dla Ojczyzny. Dzieci dowiedziały się również, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale...

RECYKLING TO WAŻNA SPRAWA, ALE I ZABAWA

W tym roku przedszkolaki w trakcie wakacyjnego dyżuru promowały postawę proekologiczną, przejawiającą się w trosce o jakość życia na Ziemi. Jak wiadomo, recykling to jeden z najbardziej proekologicznych sposobów postępowania z odpadami. Polega on na zapobieganiu powstawania nadmiernej ilości śmieci dzięki ich ponownym wykorzystaniu, dlatego też do tworzenia wszystkich prac technicznych dzieci wykorzystywały materiały z tzw. „odzysku”. Przedszkolaki  uruchomiły swoją wyobraźnię, co pozwoliło im stworzyć wspaniałe dzieła. Sala zamieniła się w warsztat pracy, wyposażony w różnorodne materiały recyklingowe, takie,...