Rada Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Rada Rodziców

Informacje

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie jest społecznym organem szkoły, reprezentującym wszystkich rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1. Rada Rodziców reprezentuje rodziców w kontaktach z: Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, Gminą, Kuratorium i innym radami rodziców. Działa na podstawie: Art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.), Statutu Szkoły oraz Regulaminu Rady Rodziców.

Z jakich organów składa się Rada Rodziców

Każdego roku przedstawiciele rodziców dzieci wszystkich klas (tzw. trójki klasowe), podczas Plenarnego Zebrania Rady Rodziców wybierają skład:
Prezydium Rady Rodziców, które zajmuje się organizacją pracy Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
Komisji Rewizyjnej, która prowadzi nadzór nad pracami Prezydium.
Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej dostępny w zakładce „Organy Rady Rodziców”

Sprawozdanie z Plenarnego Zebrania Rady Rodziców dostępne w zakładce „Dokumenty”

Czym się zajmujemy?

Najogólniej mówiąc wspieramy działalność statutową Szkoły i wpływamy na poprawę funkcjonowania życia szkolnego. Oznacza to, że współorganizujemy imprezy szkolne, nagrody dla uczniów. Współpracujemy z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, próbujemy rozwiązywać lub wpływać na rozwiązywanie problemów, które mogą zaistnieć pomiędzy szkołą, dyrekcją, rodzicami, dziećmi i nauczycielami. Interesujemy się stołówką szkolną oraz współpracujemy z wychowawcami świetlicy. Jesteśmy otwarci na pomoc dzieciom, które tego potrzebują.

Drogi Rodzicu,

jeśli zetknąłeś się ze szkolnymi trudnościami lub problemami wymagającymi rozwiązania, prócz konsultacji z Nauczycielami lub Dyrektorem Szkoły, możesz zgłosić się do nas, chętnie pomożemy.

Informacja, jak można skontaktować się z nami dostępna w zakładce „Kontakt”

Jak pozyskujemy środki finansowe

Abyśmy mogli realizować nasze plany, wspierać działalność Szkoły, organizować imprezy dla dzieci, kupować nagrody i pomagać dzieciom – uczniom naszej szkoły – potrzebujemy środków finansowych. W tym celu gromadzimy tzw. „Fundusz Rady Rodziców”, na który składają się: dobrowolne składki od rodziców oraz wpływy od pozyskiwanych sponsorów.

Apelujemy do wszystkich rodziców o wsparcie finansowe. Dzięki Waszym wpłatom możemy tyle dobrego zrobić dla naszych dzieci.

Drogi Rodzicu,
jeśli możesz wspomóc działania Rady Rodziców nie zapomnij o dobrowolnej wpłacie za pośrednictwem skarbników klasowych.
Szczegółowe informacje związane z wpłatami dostępne w zakładce „Fundusz Rady Rodziców”

Razem możemy więcej

Wspólnymi siłami będziemy starać się pozyskać dodatkowe wpływy. Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda nam się pozyskać dodatkowe środki na wsparcie realizacji celów statutowych naszej Szkoły.

Drogi Rodzicu,

jeśli widzisz możliwość pomocy lub masz pomysł na poprawę funkcjonowania szkoły, zapraszamy do współpracy. Jeśli Twoje umiejętności mogłyby wesprzeć działanie Szkoły, to nie zwlekaj ze swoją propozycją. Zachęcamy do pomocy przy organizacji różnorodnych inicjatyw, przedsięwzięć i działań szkolnych.

Czekamy!

Kiedy się spotykamy

Prezydium Rady zamierza spotykać się co najmniej raz w miesiącu. Oczywiście, jeżeli sytuacja będzie wymagała częstszych spotkań, choćby w celu wyznaczenia kierunków naszych działań, podjęcia znaczących decyzji, będziemy spotykać się częściej.

Drogi Rodzicu,

jeśli nie jesteś członkiem Rady Rodziców, a chciałbyś uczestniczyć w naszych spotkaniach, przekazać tam cenne uwagi, włączyć się w działalność na rzecz dzieci, to serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje z zaplanowanymi spotkaniami dostępne w zakładce „Harmonogram spotkań”

Każdego roku przedstawiciele rodziców dzieci wszystkich klas (tzw. trójki klasowe), podczas Plenarnego Zebrania Rady Rodziców wybierają skład:

Prezydium Rady Rodziców, które zajmuje się organizacją pracy Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Komisji Rewizyjnej, która prowadzi nadzór nad pracami Prezydium.

Skład Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2023/2024:

 1. Rada Rodziców:
  • Przewodniczący – p. Agnieszka Misiura (kl. 5c)
  • Wiceprzewodniczący – p. Lidia Wiater (kl. 7a)
  • Sekretarz – Joanna Gąska (kl. 1b)
  • Skarbnik – Renata Kaczkowska (kl. 3c)
 2. Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący – Joanna Misiarz (kl. 2c)
 • Członek – Marietta Gąbka (kl. 4a)
 • Członek – Anna Masiukiewicz (kl. 1c)

Abyśmy mogli realizować nasze plany, wspierać działalność Szkoły, organizować imprezy dla dzieci, kupować nagrody i pomagać dzieciom – uczniom naszej szkoły – potrzebujemy środków finansowych. W tym celu gromadzimy tzw. „Fundusz Rady Rodziców”, na który składają się: dobrowolne składki od rodziców oraz wpływy od pozyskiwanych sponsorów.

Apelujemy do wszystkich rodziców o wsparcie finansowe. Dzięki Waszym wpłatom możemy tyle dobrego zrobić dla naszych dzieci.

Drogi Rodzicu,

jeśli możesz wspomóc działania Rady Rodziców nie zapomnij o dobrowolnej wpłacie za pośrednictwem skarbników klasowych;

nr konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie:
14 1090 2590 0000 0001 4708 6665