Rekrutacja do klas I,IV,VII oraz oddziałów przedszkolnych

Oddziały przedszkolne:

Istotne informacje:
– rekrutacja w tym roku trwa dwa tygodnie od 4 do 15 marca,
– w tym roku Rodzice będą mogli wybrać nie 5 a 7 placówek wychowania przedszkolnego,
– w bieżącym roku szkolnym w pojawi się nowa funkcjonalność:
1) rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają informacje zwrotną dotyczącą akceptacji (w przypadku poprawnego wypełnienia) wniosku, bądź o jego odrzucenia;
2) rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem uzyskają powiadomienie dotyczące zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
3) rodzice, którzy we wniosku podali adres poczty elektronicznej za jej pośrednictwem będą mieli możliwości potwierdzenia woli przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
Jeżeli Rodzic nie podał adresu poczty elektronicznej potwierdzenie woli musi złożyć osobiście w placówce.
 
 
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym zgodnie z Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r. –  skan obwieszczenia 2019

 

Szkoła Podstawowa: klasy I

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym – data rozpoczęcia: 25.03.2019 r. godz. 8.00 – data zakończenia: 02.04.2019 r. godz. 14.00;

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – data: 04.04.2019 r. godz. 12.00;

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – data rozpoczęcia: 04.04.2019 r. godz. 12.00 – data zakończenia: 09.04.2019 r. godz. 12.00;

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do KLAS I publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin Zarządzenie PML z dnia 24 stycznia 2019 r.

Szkoła Podstawowa: klasy IV i VII

Termin składania wniosków do 22 marca 2019 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów – Zarządzenie PML 15012019 z dnia 24 stycznia 2019 r.