REKRUTACJA DO KLASY I

Terminy zapisów do klasy I Szkoły Podstawowej na rok 2020/2021

od 1 kwietnia 2020 r.

do 8 kwietnia 2020 r.

kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1
od 21 kwietnia 2020 r. (godz. 8.00)

do 28 kwietnia 2020 r. (godz. 14.00)

kandydaci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1

– karta zgłoszenia dziecka do świetlicy    

      – karta zgłoszenia dziecka do świetlicy-wersja edytowalna     

– karta zgłoszenia dziecka na obiady

– karta zgłoszeniowa dziecka na obiady (wersja edytowalna)

Harmonogram zapisów

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie nr 134/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 134/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2020 r.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej.
 

Wypełniony w systemie wniosek można podpisać profilem zaufanym, bez konieczności drukowania i dostarczania wniosku do szkoły obwodowej. Wymagany jest podpis obojga rodziców.

Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą wniosku) dostarczają do jednostki pierwszego wyboru w ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.

W wyjątkowej sytuacji, gdy rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku zgłoszeniowego w formie elektronicznej (w szczególności dotyczy to rodziców zamieszkałych, a nie zameldowanych w Lublinie) należy skontaktować się telefonicznie lub e-mail ze szkołą podstawową, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.