REKRUTACJA DO KLASY IV I VII

Terminy zapisów do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej nr 1 na rok 2020/2021

do 20 kwietnia 2020 r.

Uwaga! Kandydaci do klasy IV i VII

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, dokumenty rekrutacyjne (zgłoszenia, wnioski) należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie do pojemnika z napisem REKRUTACJA klasy IV i VII, znajdującego się w przedsionku wejścia głównego do budynku lub pobrać wniosek ze strony internetowej Szkoły i wysłać w formie skanów lub zdjęć na adres poczty elektronicznej: poczta@sp1.lublin.eu, przekazać ePUAPem, ew. pocztą tradycyjną listem poleconym.

– wniosek o przyjęcie do klasy IV i VII

– wniosek o przyjęcie do klasy IV i VII (wersja edytowalna)

– karta zgłoszenia dziecka na obiady

– karta zgłoszeniowa dziecka na obiady (wersja edytowalna)

Zarządzenie nr 135/1/2020Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 r.