REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Terminy zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 1na rok 2020/2021

od 1 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej.
W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice dostarczą wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru. 

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Harmonogram

Zarządzenie nr 155/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2020 r

Załącznik do zarządzenia nr 155/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2020 r