Stołówka

JADŁOSPIS

jadłospis_oddział_przedszkolny

jadłospis_szkoła

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

Opłaty za wyżywienie znajdą Państwo w swoich dziennikach elektronicznych – należy wybrać moduł „Uczeń”, następnie po lewej stronie na szarym pasku – zakładkę „Opłaty”.

Program generuje opłatę wyłącznie za „wykorzystany” miesiąc wraz z naniesionymi odpisami.

Opłata za grudzień:

  • szkoła – 15 dni x 5 zł = 75 zł
  • oddział przedszkolny – 19 dni x 6 zł = 114 zł

 

W przypadku pytań lub trudności proszę o kontakt z sekretariatem Szkoły.

KARTA OBIADOWA

Od 18 stycznia 2021 r. została uruchomiona aplikacja Vulcan Opłaty, dzięki której uzyskają Państwo dostęp do indywidualnego rachunku bankowego Rodzica, przeznaczonego na wpłaty za obiady. W każdym kolejnym miesiącu kwota do zapłaty za obiady zostanie naliczona elektronicznie i będzie dostępna na indywidualnym rachunku bankowym wraz z terminem uiszczenia opłat. W przypadku nieterminowych wpłat zostaną naliczone ustawowe odsetki.

  • Cena obiadu dla ucznia kl. I-VII – 5 zł.
  • Cena wyżywienia dla dziecka z oddziału przedszkolnego – 6 zł.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.30

Link do regulaminu korzystania ze stołówki SP nr 1 w Lublinie:

regulamin stołówki SP1 Lublin