Akcja „Pomoc dla pupila”

10-12. 2008, nauczyciel bibliotekarz Bożena Zawiślak zorganizowała z kołem bibliotecznym akcję pomocy dla zwierząt ze schroniska „Dingo”. To już trzecia edycja tej akcji.  W tym roku uczniowie przynieśli 20 kg karmy dla psów i kotów.  Ponadto członkowie koła bibliotecznego przy wsparciu wszystkich nauczycieli ze szkoły zbierali na godzinach wychowawczych pieniądze. Za zebraną kwotę od całej społeczności szkolnej kupili 43,5 kg karmy dla zwierząt, którą zawieźli do schroniska przy ul. Metalurgicznej 5.

10-12. 2007, druga edycja akcji pomocy dla zwierząt ze schroniska. Uczniowie przynieśli 20 kg świeżej i 30 kg suchej karmy.

10-12. 2006, pierwsza edycja akcji pomocy dla zwierząt ze schroniska. Nauczyciel bibliotekarz Bożena Zawiślak zainicjowała i rozpowszechniła szereg działań na rzecz bezdomnych kotów i psów. W wyniku tych działań została zgromadzona karma, koce, miski i pieniądze.  Aktywnie do zbiórki włączyły się klasy: III h, III d, II i, I d, I h, I f, II d, I g. Zgromadzone środki zostały przekazane do schroniska „Dingo”. Pani Bożena Zawiślak z 7 uczniami z kl. Ih, If, IId oddała je na ręce kierownika tej placówki. Nauczyciel bibliotekarz otrzymał podziękowanie za przeprowadzoną akcję.