Klub Dobrej Książki

Cykliczne spotkania w czytelni z członkami klubu z klas drugich, trzecich i pierwszych prowadzone przez trzech nauczycieli bibliotekarzy: J. Witkowska-Kunach, A. Tywoniuk i B. Zawiślak mające na celu zainteresowanie uczniów książką i czytaniem.

–        4,5,6.10.2006-  „Życie i twórczość Anny Brzezińskiej”- J. Witkowska-Kunach (2e, 2c, 2d, 2g, 2b, 3h- 10 osób)

–        22,23.11.2006-  „Życie i twórczość J. R. R Tolkiena”- J. Witkowska-Kunach (2e,2c,3h,2i- 6 osób)

–        26.01.2007- 15 uczniów klas drugich na 1,5 godz. zajęciach pokazowych KDK  dla nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubelskiego

–        17,18. 10.2006- „Życie i twórczość Marty Fox”- A. Tywoniuk- 3c,3h, 2d- 10 osób

–        13,14. 11.2006- „Życie i twórczość Joanny Chmielewskiej”- B. Zawiślak- 1d,1h,1f, 2e- 13 osób

–        12.12.2006- „Życie i twórczość A. Sapkowskiego”- A. Tywoniuk- 1f,2c- 5 osób

–        8,15.01.2007- „Życie i twórczość A. Bahdaja”- Zawiślak B.- 1h, 1f, 2e- 15 osób.

–        5.03, 17.04.2007- „Życie i twórczość M. Musierowicz- B. Zawiślak – 1f, IIe, Ih, Id, IIb- 10 osób.

–        23.04, 21.05, 4.06.2007- „Życie i twórczość K. Siesickiej” –B. Zawiślak-1f, IIIh, IIe, 1h- 7 osób.

–        03.2007- „Życie i twórczość T. Pracheta”- A. Tywoniuk- 1f,2c- 5 osób

–        28.03.2007- „Życie i twórczość J.K. Rowling”, „Cechy literatury fantazy na przykładzie twórczości J.R.R. Tolkiena i J.K. Rowling”, w tym prezentacja multimedialna (laptop, rzutnik multimedialny) J. Witkowska-Kunach -16 uczniów z klas drugich i trzeciej na 1,5 godz. zajęciach pokazowych KDK dla nauczycieli bibliotekarzy z woj. lubelskiego.