Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

przy Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie

 

W dn. 12.04.2013 r. o godz. 15.00 w Gimnazjum nr 1 powstał Klub Historyczny im. Armii Krajowej. Prezesem klubu została p. Marta Goździowska nauczyciel historii a wiceprezesem p. Marian Pawełczak żołnierz AK.

Uroczystą nominacje wręczył p. Jarosław Cybulak przewodniczący Komisji

ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu SZŻAK w Lublinie. Inauguracje klubu uświetnił występ młodzieży pod opieka p. A. Maziarz-Wysockiej

i p. M. Giszczaka. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kuratorium, organizacji kombatanckich, uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 1.

 

Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej

w Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2012/2013

Wrzesień – Konferencja historyczna zorganizowana wspólnie z Fundacją Instytutu im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie z okazji rocznicy agresji sowieckiej na Polskę 17.09.1939 r.

projekcja filmu dokumentalnego pt.,,Powstanie Warszawskie’’- kl.3f, 3e

Październik – Udział we Mszy Świętej w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Nałkowskich 80a i w uroczystościach pod pomnikiem żołnierzy AK ,, Dla pamięci … Ku przestrodze’’ przy ul. Nowy Świat z okazji 68 rocznicy deportacji żołnierzy AK do łagrów sowieckich nr 270 Borowicze i nr 531 Swierdłowsk

– udział w sesji historycznej zorganizowanej przez IPN pt.

,,Losy żołnierzy Niepodległej Polski 1944-1947 aresztowanych i wywiezionych do sowieckich łagrów: nr 270 Borowicze i nr 531 Swierdłowsk’’.

– projekcja filmu ,,Borowiczanie’’-kl. 3f i 3g

 

Listopad – Wizyta delegacji rosyjskiej z Borowicz w Gimnazjum nr 1

w programie między innymi : zwiedzanie miejsc pamięci związanych z okresem 2 wojny światowej w Warszawie ( Muzeum Powstania Warszawskiego), Lublinie ( Muzeum na Zamku) ,Zamościu ( Rotunda).

– sesja historyczna pt. ,,Zaplute karły reakcji’’- delegacje klas trzecich

Grudzień Projekcja filmu fabularnego pt. ,, Generał Nil’’

oraz panel dyskusyjny po filmie – kl. 3f, 3g, 3e

Styczeń – Projekcja filmu pt. ,, Akcja pod Arsenałem’’- kl. 3g i 3f

Luty – Pseudonim – ,,Anoda’’- spektakl sceny faktu TV – KL.3f i 3g, IPN

 

Marzec – Konferencja historyczna z okazji rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

wystawa pt. ,,Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie w latach 1944-1963’’

przedstawiciele klas 2 i 3

Kwiecień – Panel historyczny pt. ,,Katyń – ocalić od zapomnienia’’

– projekcja filmu dokumentalnego pt. ,,Zbrodnia Katyńska’’

– wystawa historyczna pt. ,, Katyń –Pamiętamy’’- dla kl.2 i 3

Maj – Projekcja filmu pt. ,,Żołnierze Wyklęci’’- Fundacja filmowa AK

oraz filmu pt. ,, Losy Niepokornych’’- kl. 2d i 2e

Czerwiec – Podsumowanie działalności Szkolnego Klubu im. AK

w gimnazjum nr 1 w Lublinie.

Opracowanie: Marta Goździowska- Ł ubkowska

Bożena Zawiślak
DSC07525 DSC07531 DSC07534 DSC07536 DSC07540 DSC07542 DSC07554 Logo AK protokó³ AK