Koło biblioteczne

W bibliotece działa koło biblioteczne do którego należą uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich z naszego gimnazjum. Uczniowie angażowani są do działań pedagogicznych, imprez bibliotecznych i prac na rzecz biblioteki. Poprzez działania w różnych formach proponowanych przez nauczycieli bibliotekarzy mają szansę na odkrywanie i rozwijanie swoich talentów i uzdolnień twórczych oraz poznanie nowych, ciekawych ludzi. Rozwijają wiele umiejętności związanych z wyszukiwaniem i opracowaniem informacji. Wykonują prace na rzecz biblioteki.

Zainteresowanych uczniów zachęcamy do pracy w kole bibliotecznym. Spotkania odbywają się w stałym terminie, raz w tygodniu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Młodzież pracuje w wielu sekcjach.

– technicznej – wykonują prace biblioteczno-techniczne: zabezpieczają oprawy książek w folię, nakleją sygnatury i wykonują napisy na grzbietach książek oraz naprawy konserwatorskie możliwe w warunkach szkolnych

– plastycznej – opracowują plastycznie imprezy czytelnicze organizowane przez bibliotekę: wystawy biblioteczne, spotkania z poezją w ramach Saloniku Literackiego zadania plastyczne w ramach projektu edukacyjnego itp.

recytatorskiej- przygotowują montaże słowno- muzyczne pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Jadwigi Witkowskiej- Kunach. Podczas przygotowania programów spotkań z poezją samodzielne interpretują teksty wierszowane i prozatorskie, poznają dorobek, biografię oraz epokę w której żył twórca

– metody projektów-  grupa uczniów opracowuje w zespołach zadania projektu. Ich opiekunami są nauczyciele bibliotekarze opiekujący się poziomami klas pierwszych, drugich, trzecich. Zajęcia umożliwiają uczniom w ciekawy i twórczy sposób zdobywać wiedzę. Rozwijają umiejętności wyszukiwania, selekcji i przetwarzania informacji z wielu źródeł.