Konkursy biblioteczne

W bibliotece szkolnej organizowane są konkursy dotyczące wielu tematów. Wiodącym jest konkurs poświęcony patronowi szkoły. Organizowane są konkursy czytelnicze promujące sylwetki pisarzy i ich dorobek twórczy oraz konkursy literackie i plastyczne rozwijające zdolności twórcze czytelników.

Konkurs o księdzu Stanisławie Konarskim – patronie szkoły

Organizowany  każdego roku szkolnego przez nauczycieli bibliotekarzy wspólnie z wychowawcami klas pierwszych i drugich w dniu imienin patrona szkoły.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat patrona szkoły i epoki oświecenia.

„Ks. Stanisław Konarski- patron naszej szkoły i epoka w której żył”- 10.05.2010, uczniowie reprezentujący klasy pierwsze i drugie udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące życia i osiągnięć twórczych patrona szkoły oraz epoki oświecenia w Polsce i w Europie. Konkurs odbył się po raz szósty od jego inauguracji.  Zwycięską drużyną została dwuosobowa grupa  z klasy 2d.

„Ks. Stanisław Konarski- patron naszej szkoły i epoka w której żył”- 13.05.2009, dwuosobowe drużyny, przedstawiciele klas pierwszych i drugich wzięły udział w kolejnej edycji konkursu. Zwyciężyły uczennice z klasy 2d.

„Ks. Stanisław Konarski- patron naszej szkoły i epoka w której żył”- 10.05.2006, wydelegowani uczniowie z klas pierwszych i drugich udzielali odpowiedzi na pytania z trzech zestawów za 1, 2 i 3 punkty. Wygrały uczennice z klasy 1i.

„Ks. Stanisław Konarski- patron naszej szkoły” – 11- 15.04.2005, pierwszy etap odbył się na godzinach wychowawczych. Do drugiego etapu wyłonieni zostali reprezentanci poszczególnych klas.

09.05.2005, w drugim etapie reprezentanci siedemnastu klas wykazywali się wiedzą odpowiadając na wybrane przez siebie pytania z przygotowanych zestawów. Zwycięska dwuosobowa grupa to uczennice klasy 2g.

„Ks. Stanisław Konarski- patron naszej szkoły i epoka w której żył” – 13.05.2004, udział dwuosobowych reprezentacji klas pierwszych i drugich. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja z klasy 1j.

„Czy znasz życie i działalność ks. St. Konarskiego?” – 10.05.2003- pierwsza edycja konkursu, zorganizowanego dla dwuosobowych reprezentacji klas pierwszych i drugich.

Konkursy czytelnicze

Konkursy czytelnicze mają za zadanie propagować twórczość pisarzy i rozwijać czytelnictwo wśród uczniów lubiących czytać książki i stroniących od nich.

„Tam gdzie spadają anioły- czyli co wiem o twórczości Doroty Terakowskiej” – 08.02.2010. Tematem przewodnim konkursu była twórczość nieżyjącej już autorki Doroty Terakowskiej. W konkursie uczestniczyło pięciu uczniów. W jego przygotowanie włączyła się Małgorzata Stankiewicz z koła bibliotecznego absolwentka naszej szkoły. Zwyciężczynią została uczennica z kl. 3c.

„Pejzaż sentymentalny – czyli czy znasz twórczość Krystyny Siesickiej?” – 4.03.2009 r. – W konkursie wzięło udział sześć uczestniczek z klas pierwszych i drugich. Konkurs współorganizowała  ponownie Małgorzata Stankiewicz. Tradycyjnie odbyły się trzy etapy konkursowe. Najlepsza okazała się uczennica z 2e.

„Marta Fox i jej twórczość”- 7.02.2006 r., do konkursu zgłosiło się pięć uczennic z klas od pierwszych do trzecich. Konkurs składał się z trzech konkurencji Pierwsze miejsce zajęła uczennica z 3h.

„Zapałka na zakręcie – czyli czy znasz twórczość Krystyny Siesickiej?” – 12.12.2005, w konkursie należało wykazać się znajomością książek autorki, znajdujących się w szkolnej bibliotece. Zwyciężyła uczennica z kl. 3k.

„Czy znasz sagę o Wiedźminie?” – 9.12.2004, sprawdzający treść książek Andrzeja Sapkowskiego. Do konkursu zgłosiło się sześć dwuosobowych drużyn z klas trzecich. Najlepszymi zostali uczniowie z kl. 3c.

„Czy znasz twórczość Małgorzaty Musierowicz?” – 8.12.2003, uczestniczyło w nim pięć dwuosobowych drużyn. Zwyciężyła z kl. 2j.

„ Śladami władcy pierścieni”- 12.12. 2002 – pierwszy konkurs czytelniczy Uczestnikami było dwanaście dwuosobowych drużyn ze wszystkich poziomów klas gimnazjalnych. Najlepiej przygotowani okazali się z kl. 3g.

Konkursy literackie i plastyczne

Konkursy literackie i plastyczne są interesującą formą  pracy z uczniem. Służą  rozwijaniu plastycznych i literackich umiejętności uczestników.  Konkursy kierowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły.

„Kocham książki”- 04.05. 2008 r., w konkursie wzięło udział ponad 20 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Na konkurs plastyczny wpłynęło 17 prac,  na literacki 4. Za prace plastyczne zostali nagrodzeni uczniowie z klas: I miejsce– 1b, II miejsce– 3d, III miejsce- 2d. Wyróżnienia: 3e, 3d. W konkursie literackim zostało nagrodzonych trzech laureatów: 1g, 3e.

„Żyj w zgodzie z naturą – nie jesteś samotną wyspą” –  10-11.2008 r. Konkurs ekologiczny. Jego celem było uwrażliwienie uczniów na otaczające piękno przyrody i kształtowanie postawy ekologicznej. Laureatami zostali uczniowie z klas: I miejsce–  2d (makieta), II miejsce– (plakat), III miejsce–  2d (plakat).

„Moje ukochane zwierzątko”- 10.12. 2007 r. W drugiej edycji konkursu wzięło udział ponad 40 uczniów klas pierwszych i drugich. Na konkurs plastyczny uczniowie wykonali 37 prac, na literacki 7 prac. Znacznie zwiększyła się liczba uczestników w porównaniu z poprzednim rokiem. Za prace plastyczne zostali nagrodzeni uczniowie z klas: I miejsce– 1d, II miejsce- 1b, III miejsce- 2c. W konkursie literackim zostały przyznane trzy wyróżnienia: 1e, 1g, 2g.

Konkurs „Miłość niejedno ma imię”-  02.2007, konkurs literacki i plastyczny dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Tematem obu konkrecji była miłość. Na konkurs wpłynęło 12 prac plastycznych i 15 literackich. W kategorii literackiej nagrody otrzymali: I i II miejsce- 3h (opowiadanie), III miejsce– 2c (wiersz). Wyróżnienia:

I miejsce- 2d, II miejsce- 1f, III miejsce- 3f.

„Moje ukochane zwierzątko”- 10.11.2006, do biblioteki uczniowie dostarczyli 29 prac plastycznych i 9 literackich. Nagrodzeni uczniowie w konkurencji literackiej:

I miejsce- 3h (opowiadanie), II miejsce- 3h wiersz pt. „Mój mały wielki przyjaciel”, III miejsce– 1h wiersz pt. „Przyjaciel”. Laureaci konkursu plastycznego: 1h, 1f,  2f.