Spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkania z ciekawymi ludźmi

 

Spotkanie z p. Grzegorzem Winnickim 12 grudnia 2012 roku zainicjowała wizytę p. Grzegorza Winnickiego pracownika naukowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.

Spotkanie to miało ułatwić uczniom wykonanie w sposób poprawny własnej prezentacji multimedialnej w związku z ogłoszonym  konkursem literacko-plastyczno- medialnym  „Bohaterom Powstania Styczniowego”.

Zainicjowali go trzej doradcy metodyczni nauczycieli: plastyki, języka polskiego i bibliotekarzy szkolnych.

Jego odbiorcami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Lublin.

Do wykonania prezentacji multimedialnej zostali zachęceni uczniowie klas 2a, 2b, 3a,3e.

Pan Grzegorz Winnicki wygłosił prelekcję instruktażową i wyświetlił kilka prezentacji multimedialnych na temat zasad  poprawnie wykonanych prezentacji multimedialnych.

Uczniowie zdobyli wiedzę na temat elementów zawartych w prawidłowo wykonanej prezentacji multimedialnej oraz sposobu rozmieszczenia treści merytorycznej w poszczególnych slajdach.

Na zakończenie pani  Jadwiga Witkowska- Kunach podziękowała panu Grzegorzowi Winnickiemu za  przybycie i interesujące warsztaty.

 

09.01.2013 r. odbyło się spotkanie z p. Adamem Polskim  zorganizowane w ramach prac grup zadaniowych biorących udział w projekcie edukacyjnym – „Bohaterom Powstania Styczniowego”. Uczennice  koła bibliotecznego klasy 2a przeprowadziły wywiad z panem Adamem Polskim, autorem książki „Miejsca pamięci powstańców styczniowych w województwie Lubelskim

Pytania dotyczyły celów i obszarów działalności Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, dorobku twórczego i  wydawniczego prezesa towarzystwa i przegranej bitwy pod Fajsławicami, która rozegrała się 24.08 1863 roku.

Spotkanie trwało przeszło godzinę. Zostało nagrane na kamerze wideo i dyktafonie.

Pan Adam Polski przekazał naszej bibliotece 5 książek z 25, które napisał podczas 22 lat  pełnienia funkcji  prezesa TPF.

Niezwykle interesującej rozmowie przysłuchiwały się kl. (2a, 2b, 3a, 3b).

Na zakończenie uczennice bardzo gorąco podziękowały Panu Adamowi Polskiemu za poświęcony czas, przybliżenie i uporządkowanie wiedzy o Powstaniu Styczniowym i bitwie pod Fajsławicami. Wyraziły nadzieję, ze nie jest to ostatnia wizyta szacownego gościa w murach naszej szkoły.

2012_01_apolski_3 2012_01_apolski_4 2012_01_apolski_5 2012_01_apolski_1 2012_01_apolski_2

Komentarz: Uczennice  koła bibliotecznego klasy 2a w dniu 09.01.2013 r. przeprowadziły wywiad z panem Adamem Polskim, autorem książki „Miejsca pamięci powstańców styczniowych w województwie lubelskim”. Niezwykle interesującej rozmowie przysłuchiwały się kl. (2a, 2b, 3a, 3b). Spotkanie z p. Adamem Polskim  zostało zorganizowane w ramach pracy jednej z wielu grup zadaniowych projektu edukacyjnego „Bohaterom Powstania Styczniowego”.

 

 

Spotkanie z Grzegorzem Sztalem 23.01 2013 r. przybył do naszej szkoły sekretarz Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy  z MDK nr 2 w Lublinie p. Grzegorz Sztal.

Wizyta p. Grzegorza Sztala rozpoczęła cykl imprez poświęconych Powstaniu  Styczniowemu w  Gimnazjum nr 1.

Pokazana broń epoki powstania styczniowego: pistolety, karabiny, proch,  szable pomogła uczniom z naszej szkoły poznać warunki walki powstańców styczniowych 1863 roku.

Pan Grzegorz Sztal pokaz swój wzbogacił prezentacją multimedialną pt. „Broń Powstańcza”. Omawiał umundurowanie, uzbrojenie powstańców styczniowych.

Zdjęcia powstały po powstaniu styczniowym w zakładach fotograficznych miasta Kraków.

Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy m.in. na kosę bojową tego okresu. Kosa- narzędzie gospodarcze stawała się narzędziem walki, gdy została umocowana na sztorc przez chłopów biorących czynny udział w powstańczych  walkach.

Wystawa ”Lubelskie Orlęta” po której oprowadzał jej autor Grzegorz Sztal prezentowała materiały dokumentujące losy lubelskiego gimnazjalisty Bartosza Jankowskiego, który w wieku 19 lat  zginął  w walkach 1920 roku w szwadronie przybocznym Józefa Piłsudskiego.

Jego dziadek najprawdopodobniej był powstańcem styczniowym.

Materiały graficzne prezentowane na korytarzu przed biblioteką będą prezentowane w naszej szkole od 23.01.2013 r. do 08.03.2013 r.. W tym dniu rozstrzygnięty zostanie w naszej szkole finał międzyszkolnego konkursu plastyczno-literacko- medialnego pt. „Bohaterom Powstania Styczniowego”.

2013_sztal_7 2013_sztal_8 2013_sztal_9 2013_sztal_1 2013_sztal_2 2013_sztal_3 2013_sztal_4 2013_sztal_5 2013_sztal_6

 

Komentarz: Spotkanie 23.01 2013 r. młodzieży klasy 2a,2b, 3b, 3a naszej szkoły z Grzegorzem Sztalem,   sekretarzem Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy. W trakcie spotkania pan Grzegorz Sztal pokazał uczniom broń epoki powstania styczniowego: proch,  pistolety, karabiny, szable, kosy bojowe powstańców styczniowych 1863 roku.

 

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2012, „Rokiem Janusza Korczaka”. W związku z tym doniosłym wydarzeniem w naszej szkole 12.03.2012 r. odbyło się  spotkanie z Marzeną Targońską- bibliotekarzem Działu Instrukcyjno- Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Pani M. Targońska zapoznała młodzież naszej szkoły (1b, 2f, 2g) z sylwetką znakomitego człowieka, wychowawcy, autora wielu książek o tematyce pedagogicznej i dziecięcej. Dopełnieniem ciekawej prelekcji była niezwykle interesująca prezentacja multimedialna.

Pani Jadwiga Witkowska- Kunach, doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy zorganizowała spotkanie uczniów naszej szkoły i nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin z panią M. Targońską w celu zainteresowania słuchaczy postacią Janusza Korczaka .Na zakończenie wystąpienia prowadzącej zaproponowała młodzieży udział w konkursach rekomendowanych przez MDK „Pod Akacją” i przez Gimnazjum nr 3 w Lublinie.

2012_targońska_3 2012_targońska_5 2012_targońska_6 2012_targońska_7 2012_targońska_8 2012_targońska_1 2012_targońska_2

Komentarz: Spotkanie 12.03.2012 r.  z Marzeną Targońską- bibliotekarzem Działu Instrukcyjno- Metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Pani MarzenaTargońska zapoznała młodzież naszej szkoły (1b, 2f, 2g) z sylwetką Janusza Korczaka znakomitego człowieka, wychowawcy, autora wielu książek o tematyce pedagogicznej i dziecięcej. Dopełnieniem ciekawej prelekcji była niezwykle interesująca prezentacja multimedialna.

 

 

Spotkanie z Martą Fox-  16.06.2011 r., w Filii nr 31 MBP im. H. Łopacińskiego  gościła p.  Marta Fox- pisarka  m.in. powieści dla dzieci i młodzieży. Tematyka książek  (doskonale znanej autorki) dotyka problemów wieku dojrzewania. Uczniowie klas trzecich należący do koła bibliotecznego z uwagą słuchali M. Fox, która dzieliła się z młodymi odbiorcami faktami ze swojego życia, opowiadała także o losach bohaterów występujących na kartkach jej książek. Poranek z autorką umożliwił uczniom bliższe poznanie warsztatu pisarskiego, a także stał się pretekstem do wielu przemyśleń. Dopełnieniem spotkania była możliwość osobistej rozmowy czy zdobycie autografu.

2011_mfox_3 2011_mfox_4 2011_mfox_5 2011_mfox_6 2011_mfox_1

 

Komentarz: Spotkanie 16.06.2011 r.  z pisarką Martą Fox w Filii nr 31 MBP im. H. Łopacińskiego. Podczas spotkania uczennice poznały warsztat twórczy autorki powieści dla dzieci i młodzieży.  Miały możliwość osobistej rozmowy  pisarką oraz zdobycia autografu.

 

 

Uczniowie klas trzecich z wielkim zadowoleniem przyjęli zaproszenie bibliotekarzy pracujących w  Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, przy ul. Krańcowej106, bowiem 20.05.2011 r. w progach biblioteki gościła Ewa Nowak. (pisarka wielu opowiadań i powieści dla dzieci i młodzieży). Młodzież podczas spotkania miała możliwość bezpośredniej rozmowy z autorką znanych książek, czy pozyskania autografów do ulubionych utworów.

ewanowak4 ewanowak5jpg ewanowak11 2011_enowak_1 2011_enowak_2 ewanowak3

  

Komentarz: Spotkanie 20.05.2011 r. z Ewą Nowak, pisarką powieści dla dzieci i młodzieży w Filii nr 9 MBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Krańcowej106. Młodzież podczas spotkania miała możliwość bezpośredniej rozmowy z autorką znanych książek i uzyskania autografów do ulubionych utworów.

 

 

13.05.2011 r.,  w Tygodniu Bibliotek młodzież z koła (klas 3c, 3e, 3f, 3d) spotkała się z  Agnieszką Martinką- podróżniczką, autorką książki pt. „Szybsza niż lew” w Pedagagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Młodzież z zaciekawieniem przysłuchiwała się opowieściom niezwykłej podróżniczki, która z wielką pasją mówiła o swojej wyprawie rowerowej na Ural (miejsce zesłania jej ojca). Młodzi słuchacze poznali również liczne przygody, których autorka doświadczyła podczas objazdu rowerem Jeziora Wiktorii w Afryce. W spotkaniu uczestniczyli  uczniowie koła bibliotecznego pod opieką p. Jadwigi Witkowskiej- Kunach.

2011_martinka_04 2011_martinka_05 2011_martinka_07 2011_martinka_14 2011_martinka_17 2011_martinka_01 2011_martinka_03

 

Komentarz: 13.05.2011 r.,  w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie w Tygodniu Bibliotek młodzież z koła bibliotecznego (klas 3c, 3e, 3f, 3d) spotkała się z  Agnieszką Martinką- podróżniczką, autorką książki pt. „Szybsza niż lew”. Spotkanie w Bibliotece poświęcone było wyprawie rowerowej, którą podróżniczka odbyła się w sierpniu 2006 roku na Ural, do kopalni węgla kamiennego w Połowince, dokąd w latach czterdziestych XX wieku został zesłany Zdzisław Martinka, jej ojciec.

 

02.06.2010 r.- członkowie koła bibliotecznego klas drugich pod opieką p. J. Witkowskiej-Kunach uczestniczyli w spotkaniu autorskim poetki Alicji Barton. Uczniowie zostali zaproszeni do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, gdzie poetka prezentowała wiersze ze swojego najnowszego tomiku pt. „Wiersze ze starej szuflady”. Młodzież oglądała również wystawę fotografii Zenona Embingera  pt. „To mój Lublin”.

2010_barton_10 2010_barton_11 2010_barton_13 2010_embinger_1 2010_embinger_4 2010_embinger_5 2010_embinger_6 2010_embinger_8 2010_embinger_11 2010_ostrowicka_1 2010_ostrowicka_2 2010_ostrowicka_15 2010_ostrowicka_18 2010_ostrowicka_22 2010_ostrowicka_23 ostrowicka_10 ostrowicka_10a 2010_barton_1 2010_barton_2 2010_barton_3 2010_barton_4

Adres zdjęc z PBWim.KEN

 

Komentarz: W Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie odbyło się spotkanie autorskie z Alicją Barton dotyczące tomiku poezji „Wiersze ze starej szuflady” . W spotkaniu wzięli udział uczniowie z koła bibliotecznego klas drugich Gimnazjum nr 1 w Lublinie pod kierunkiem Jadwigi Witkowskiej-Kunach.  Uczestnicy spotkania z uwagą i wzruszeniem słuchali pięknych wierszy o starym Lublinie, które czytała poetka.

 

Spotkanie z bajkopisarzem Robertem Karwatem – 01.02.2010 r. – po raz drugi

poeta i dziennikarz odwiedził młodzież naszego gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyła klasa 2c z  wychowawczynią p. Barbarą Rycerz i nauczycielem j. polskiego p. Magdaleną Traczuk. Spotkanie zorganizowała p. A. Tywoniuk

 

Spotkanie z Dariuszem Jóźwikiem  pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Lublinie w 10.2009 r. Pan Jóźwik przybliżył gimnazjalistom postać wybitnego reżysera teatralnego Jerzego Grotowskiego. Prelekcji wysłuchali uczniowie klas 3c i 3f  pod opieką nauczyciela j. polskiego p. J. Mirosław i nauczyciela bibliotekarza

p. J. Witkowskiej-Kunach.

Jozwik_2 Jozwik_3 Jozwik_4 Jozwik_1

Komentarz: Postać wybitnego reżysera teatralnego Jerzego Grotowskiego przybliżył gimnazjalistom pan Dariusz Jóźwik  pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Prelekcji w 10.2009 r. wysłuchali uczniowie klas 3c i 3f  pod opieką nauczyciela j. polskiego p. J. Mirosław i nauczyciela bibliotekarza p. J. Witkowskiej-Kunach.

 

Spotkanie z Jolantą Jurkowską– kierownikiem Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie 10.2008 r. Pani Jurkowska przygotowała i zaprezentowała prelekcję poświęconą znanemu reportażyście Ryszardowi Kapuścińskiemu. Prelekcji wysłuchali uczniowie klas 2d i 3f. Spotkanie w szkolnej bibliotece zorganizowała p. J. Witkowska-Kunach.

Jurkowska_J_2008_2 Jurkowska_prelekc_Kapuscinski_1 Jurkowska_prelekc_Kapuscinski_2 Kapuscinski_2008_4 Jurkowska_3 Jurkowska_2008_1

 

Komentarz: 10.2008 r. Pani Jolanta Jurkowska- kierownik Filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przygotowała i zaprezentowała prelekcję poświęconą znanemu reportażyście Ryszardowi Kapuścińskiemu. Prelekcji wysłuchali uczniowie klas 2d i 3f. Spotkanie w szkolnej bibliotece zorganizowała p. J. Witkowska-Kunach.

 

 

Robert Karwat – 10.2008 r. miała miejsce pierwsza wizyta autora baśni, bajek, opowiadań i wierszy w naszej szkole. Uczestniczyła w nim kl. 2e z wychowawczynią p. Agnieszką Pawelec. Autor przeczytał kilka swoich utworów i rozmawiał z młodzieżą na tematy zawarte w tekstach. Po ciekawej w  dyskusji klasa 2e została zaproszona na kolejne spotkanie z bajkopisarzem do Domu Kultury LSM (z okazji wydania jego książki zatytułowanej „Pióro Motyla”). Młodzież z naszego gimnazjum uświetniła ten wieczór, czytała bajki i śpiewała piosenki autora przy akompaniamencie gitary. Spotkanie z panem Robertem zorganizowała p. A. Tywoniuk.

Spotkanie z Marianem Pawełczakiem żołnierzem oddziału  ,,Zapory’’ – 25.04.2008 r. Zaproszony gość opowiadał uczniom o swoich przeżyciach  z okresu wojny i z czasów powojennych. Wspominał swojego  dowódcę majora Hieronima Dekutowskiego-  wybitnego  stratega i patriotę  oraz kolegów z oddziału. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z kl. 3c, 3f, 3g. Uzupełnieniem prelekcji była wystawa pt. ,,Oddziały  podziemia niepodległościowego – ,,Zaporczycy’’- przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy.

Zbigniewem Wojciechowskim,  05.03.2008 r.- naszą szkołę odwiedził pan Zbigniew Wojciechowski prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia „Wspólne korzenie”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. 1c, 1g, 3f wraz z nauczycielami. Scenografię spotkania stanowiła wystawa pt. ”Miasto Lwów” przygotowana przez młodzież z kl. 3f i 3d, nauczycieli bibliotekarzy p. A. Tywoniuk i p. B. Zawiślak oraz nauczyciela historii p. M. Goździowską.

Spotkanie z lubelską poetką panią Ireną Ciesielską- Piech27.04.2007 r. nasz gość obejrzał program poetycko- muzyczny zaprezentowany przez uczniów z Koła bibliotecznego z klasy 2 f , Uczniowie recytowali kilkanaście wierszy z tomików „Czerwona róża” i „Niezapominajki”. Tematem wierszy była postać Jana Pawłowi II i harcerze z drużyny lubelskiej „Ul Zboże”, walczący z okupantem niemieckim w Lublinie w czasie II wojny światowej.

Ciesielska_Piech_2010_1 Ciesielska_Piech_2010_2 Ciesielska_Piech_2007

Komentarz: Pani Irena Ciesielska- Piech27.04.2007 r. obejrzała program poetycko- muzyczny zaprezentowany przez uczniów klasy 2 f- koło biblioteczne. Dla zgromadzonej publiczności opowiedziała o swojej młodości podczas okupacji niemieckiej i dorosłym życiu po wojnie.

Drugie spotkanie z Antonim Tomczykiem autorem książki  „Abyśmy mogli wybaczyć” odbyło się 21.04.2004 r. Zorganizowane zostało dla nauczycieli naszego gimnazjum w czytelni biblioteki. Uczestniczyło w nim kilkunastu nauczycieli.

9.03.2004 r. w czytelni biblioteki odbyło się spotkanie pana Ryszarda Filipskiego – aktora i reżysera z uczniami klasy II j oraz uczniami należącymi do koła bibliotecznego klas drugich i trzecich (II c, II g, III a, III d).

10.12.2003 r. przybył do naszej szkoły członek Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów  Wschodnich, autor książki „Abyśmy mogli wybaczyć” Antoni Tomczyk. Opowieściom pisarza przysłuchiwali się uczniowie klas 3f, 3d, 3c, 3g. Nad organizacją i przebiegiem spotkania czuwała Jadwiga Witkowska- Kunach.

21.11.2003 r. nastąpiło otwarcie drugiej czytelni dla nauczycieli poświęconej naszemu patronowi. W spotkaniu wzięli udział: Ewa Banaś – wizytator Lubelskiego Kuratorium, Jadwiga Bronisz z Rady Dzielnica Dziesiąta, Stanisław Sulenta przewodniczący Rady Rodziców oraz nauczyciele bibliotekarze z zaprzyjaźnionych gimnazjów: 3,9,13,15 i nauczyciele języka polskiego z naszego  gimnazjum.

Spotkanie z mgr z Januszem Kowalczykiem pracownikiem Biura Integracji Europejskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. 13.03.2003 r. – prelekcja na temat „ Instytucje Unii Europejskiej”. Odbiorcami była młodzież przygotowująca się do II etapu konkursu z wiedzy o Unii Europejskiej.

Pani Krystyna Płatakis14.11.2002 r. gościła w naszej szkole  autorka literatury wspomnieniowej. Podczas prezentacji jej książki „Póki pamięć dopisuje, póki jeszcze czas” w naszej bibliotece dla kl.2b i koła historycznego. Organizatorkami tego poranka autorskiego były pani Jadwiga Witkowska- Kunach i M. Podkowa z nauczyciel historii.

Spotkanie ze Stanisławem Wołoszynem prezesem Światowego Związku Armii Krajowej i Stanisławem Marczewskim Prezesem Okręgu Lublin Armii Krajowej –17.04.2002- na temat działalności AK na Lubelszczyźnie w okresie II wojny światowej i kilku latach po wojnie.

Z inicjatywy pani Jadwigi Witkowskiej- Kunach i pani Wiesławy Otulskiej odbyło się spotkanie z mgr Januszem Kowalczykiem z Wydziału Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 13.12.2001 r. Poświęcone ono było  zadnieniom  Unii Europejskiej. Wzięły w nim uczniowie przygotowujący się szkolnego konkursu na ten temat.

 

 Oprac.05.2013 r. Jadwiga Witkowska- Kunach