Wystawy biblioteczne

Wystawy biblioteczne

Nauczyciele bibliotekarze razem z uczniami z koła bibliotecznego przygotowują w czytelniach wystawy:

– związane z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi- tablice wiszące,

– nawiązujące do rocznic literackich i historycznych, ważnych jubileuszy  na dużych tablicach stojących.

Ich celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i potrzeb poznawczych uczniów przez:

–  ekspozycję materiałów graficznych i tekstowych będących często uzupełnieniem licznych imprez bibliotecznych i szkolnych,

–  wystawianie zbiorów na widok publiczny o różnej tematyce,

–  popularyzację publikacji bieżąco wpływających do biblioteki.

Oto wykaz dużych wystaw tematycznych zorganizowanych w latach 1999/2010:

„Lublin- moje miasto”-  09.11- 10.12. 2010 r.- dwie wystawy przygotowane w związku z realizacją projektu językowego, ich ekspozycja w czytelni językowej w Centrum Językowym. Hasło główne pierwszej wystawy wykonanej przez nauczyciela bibliotekarza Annę Tywoniuk z kołem bibliotecznym z klasy 1 to: „Lublin miasto wielu kultur” ;   hasła porządkowe: „Tajemnice Lublina”, „Architektura sakralna Lublina”,  „Lublin okiem gimnazjalisty”. Druga wystawa powstała z prac plastycznych uczniów wykonanych pod opieką nauczycieli języków obcych w różnych językach: francuskim „Lublin en couleurs”, hiszpańskim „Ciudad de Lublin”, angielskim „Lublin the history of city”, „Lublin city inspiration”, „niemieckim „Die Sehenswurdigkeiten von Lublin”, rosyjskim „Lublin nociu”.

„Kocham książki”- 25.10- 04.11.2010r.-   wystawa w czytelni językowej w Centrum Językowym zorganizowana w związku z obchodami  „Tygodnia bibliotek szkolnych”, obchodzony w miesiącu październiku.  Wystawa składała się z następujących haseł tematycznych: „Cytaty o książce”, „Jesienne nastroje- wiersze o jesieni” oraz trzy tablice z historii książki z hasłami „Książka starożytna”, „Książka rękopiśmienna”, „Książka współczesna”.

„Katyń pamiętamy”- 22.04.2010 r. w związku z 70. rocznicą zbrodni Katyńskiej. Oprócz zgromadzonych dotychczas bibliotece  materiałów graficznych wzbogaciła się o teksty pisane i graficzne dotyczące tragedii Smoleńskiej. Materiały te dokumentują tragedię polskiego rządu i wielu osobistości ze świata kultury, polityki, którzy ponieśli śmierć podczas misji uhonorowania śmierci polskich żołnierzy, zamordowanych 70 lat temu na „nieludzkiej ziemi” podczas  rządów Stalina.

„Dni otwarte szkoły”- 25.03.2010 r.- w celu reklamy form pracy pedagogicznej nauczycieli bibliotekarzy z uczniami należącymi do koła bibliotecznego. Ekspozycja czterech kronik biblioteki szkolnej, prac grup zadaniowych uczniów z koła pracujących w ramach projektu edukacyjnego, m. in. mapy myśli- Hans Chrystian Andersen, Wincenty Pol, Antoine Saint Exupery, Wincenty Witos, prezentacja multimedialna pt„Fryderyk Chopin” w auli przy bibliotece.

„Panowie czapki z głów oto geniusz!” – to hasło główne wystawy z 02.2010 r.- poświęconej wybitnemu kompozytorowi Fryderykowi Chopinowi z okazji 200. rocznicy urodzin. Wystawę przygotowały uczennice z kl.3g pod opieką p. Anny Tywoniuk jako jedno z zadań projektu edukacyjnego.

projektchopin2009_ 2 projektchopin2009_ 3 projektchopin2009 _1„13 grudnia 1981- stan wojenny”- 12.2009 r. – zorganizowana jako dopełnienie debaty historycznej zorganizowanej przez nauczycieli historii z naszej szkoły. Hasła porządkowe: „Sierpień 80- Stocznia Gdańska”, „13 grudnia 1981”, „Kopalnia Wujek- zbrodnia niewyjaśniona”, „Życie codzienne w PRL-u”, „Opozycja przeciw władzy ludowej”, „ „Jan Paweł II- światło nadziei”, „Żeby Polska była Polską”.

Rok 2009- rokiem Juliusza Słowackiego” – 30.09.2009 r.-  wystawa przygotowana dla potrzeb spotkania z poezją Juliusza Słowackiego. Składała się z kilku części: „Dzieciństwo, „Młodość”, „Podróże Słowackiego”, „Twórczość”,  „Adaptacje teatralne”,  „Najpiękniejsze myśli poety”, „Ostatnie lata”,  „Miejsca pamięci”. Była scenografią dla montażu słowno – muzycznego. Pełniła również funkcję informacyjną o bohaterze spotkania dla uczestników poranka z poezją.

poezja slowacki 2009_4 wystawasłowacki_2009_1 poezja slowacki 2009_2 poezja slowacki 2009_3„70. rocznica wybuchu II wojny światowej”-  04.09.2009- zorganizowana z okazji 70. rocznicy wybuchu wojny. Hasła porządkowe: „01 wrzesień 1939- okupacja niemiecka”, „17 września 1939- okupacja sowiecka”, „Wrzesień 1939 roku w poezji polskiej”; „Prasa z września 1939- ekspozycja prasy”.  Omawiana na lekcjach historii przez nauczyciela bibliotekarza panią Bożenę  Zawiślak.

„Katyń- ocalić od zapomnienia”- 30.04.2009 r. w tym roku obchodzimy 69. rocznicę zbrodni Katyńskiej. Wystawa zorganizowana w związku  akcją sadzenia dębu w szkole ku czci porucznika Mariana Miłożębskiego w ramach ogólnopolskiej akcji sadzenia Dębów Pamięci. Wystawa składała się z czterech tematów: „Marian Miłożębski-  porucznik”- materiały na tablice dokumentujące postać tego dowódcy przekazała pani Danuta Malon, prezes Rodzin Katyńskich, Oddziału Lublin. Pozostałe tematy to: „Sowiecki mord na Polakach”,  „Zbrodnia Katyńska”, „Elita polskiej armii i kwiat polskiej inteligencji”.

katyn2009_2 katyn2009_3 katyn2009_4 katyn2009_1„Architektura sakralna Lublina” – 03.2009 r. Wystawa przygotowana w związku z wizytą w naszej szkole grupy misyjnej z Francji.

„90 Rocznica Odzyskania Niepodległości- 08-20.11.2008, wystawa zawierała następujące tematy: „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego”, „Józef Piłsudski twórcą legionów”,” Cud nad Wisłą,” „Przewrót majowy,” „Piłsudczycy u władzy,” „Miejsca pamięci wielkiego patrioty.” „J Piłsudski  w karykaturze” Wystawę z komentarzem pani Bożeny Zawiślak obejrzeli uczniowie z ośmiu klas.

„Katyń pamiętamy”- 07.05.2008 r- wystawa dopełniała projekt edukacyjny poświęcony zbrodni Katyńskiej opracowywany przez uczniów klas trzecich pod opieką nauczycieli historii i języka polskiego. Na uroczystość przybyła pani prezes Rodziny Katyńskiej Oddziału Lublin pani Danuta Malon wraz z członkami Stowarzyszenia. Na wystawie zostały zamieszczone  materiały od pani Danuty Malon w postaci zdjęć, listów, ksera dokumentów zebranych od członków Rodziny Katyńskiej z wycinkami gazet o Katyniu . Na wystawie znajdowało się o kalendarium zbrodni o duchowieństwie przetrzymywanym w obozach zagłady, zdjęcia z ekshumacji zwłok.

„Miasto Lwów”  05.03.2008 r., scenografię spotkania uczniów naszej szkoły z panem Zbigniewem Wojciechowskim prezesem Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia „Wspólne korzenie” stanowiła wystawa pt. ”Miasto Lwów” przygotowana przez młodzież z kl. 3f i 3d, nauczycieli bibliotekarzy p. Annę Tywoniuk i p. Bożenę Zawiślak oraz nauczyciela historii p. Martę Goździowską.

„Zbrodnia katyńska”- 16.04.2007. Wystawa dopełniała uroczystość zorganizowaną w sali konferencyjnej przy bibliotece szkolnej. Wystawa składała się z kilku części tematycznych: „Kalendarium Zbrodni Katyńskiej”, „Elita polskiej armii i kwiat polskiej inteligencji, „Losy niezłomnych”, „Radzieccy oprawcy”. Twórcami wystawy byli: nauczyciele historii: M. Goździowska, R. Kotowski, nauczyciele bibliotekarze: A. Tywoniuk, J. Witkowska- Kunach, i B. Zawiślak.

„11 listopada Święto Niepodległości” – 11.11.2006. Wystawa poświęcona postaci Józefa Piłsudskiego. Obejmowała następujące zagadnienia: „Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego”, „Działalność wojskowa i polityczna Marszałka”, „Myśli Józefa Piłsudskiego”, „Józef Piłsudski w karykaturze”, „Historia munduru Wojska Polskiego w latach 1914- 1921”. Wystawę obejrzeli i wysłuchali uczniowie z kilku klas. prelekcji prowadzonej przez panią Bożenę Zawiślak w ramach lekcji historii.

„Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników”- 01.2006. Pod tym hasłem (cytat z dzieł Stanisława Konarskiego) zorganizowano wystawę reklamującą zbiory naszej biblioteki z okazji uroczystej inauguracji nowej auli. Wyeksponowane książki dotyczyły następujących dziedzin wiedzy: literatury religijnej, poezji polskiej, literatury młodzieżowej, literatury pedagogicznej.

„150 rocznica śmierci Adama Mickiewicza” – 11.2005. Wystawa dokumentująca życie i twórczość największego polskiego poety epoki romantyzmu. Materiały graficzne i tekstowe wykorzystane z prasy, książek biograficznych i Internetu

„80 rocznica śmierci Stefana Żeromskiego” – 11.2005 r. Polski prozaik, publicysta dramaturg z zawodu również nauczyciel. Autor m.in.  „Syzyfowych prac” i „Ludzi bezdomnych”

„Dajmy się zaskoczyć miłości”- 10. 2005- wystawa, która była dopełnieniem spotkania z poezją Agnieszki Osieckiej. Znalazły się w niej informacje o poetce, portrety, wydania tomików poetyckich i utwory prozatorskie.

„Krzysztof Kamil Baczyński- poeta, powstaniec”  „Czas grozy, czas pogardy”- 11. 2004- obie wystawy przygotowane dla potrzeb projektu o tematyce II wojny światowej. Materiały do wystaw udostępnili nauczyciele bibliotekarze z Gimnazjum nr 9.

„Książka na przestrzeni wieków” – 21.11.2003 r. z okazji uroczystego otwarcia drugiej czytelni przygotowana  przez p. J. Witkowską- Kunach.

„Stanisław Konarski patron Gimnazjum nr 1” – 21.11.2003r. wystawa w czytelni poświęcona naszemu patronowi, ekspozycja stała wykonana przez nauczycieli bibliotekarzy.

„Unia bez tajemnic” – 18.03.2003 r. wystawa przygotowana przed II etapem konkursu, służyła uczniom w rozszerzaniu informacji na temat wiedzy o Unii Europejskiej. Wystawa składała się z trzech części: „Unia Europejska – razem łatwiej”, „Gospodarka w Unii Europejskiej” , „Lublin w drodze do Unii Europejskiej”

21.03.2003, wyeksponowana w sali gimnastycznej podczas obchodów Dnia Europejskiego w Gimnazjum nr 1.

„Ten, który odważył się być mądrym” – 1.06.2002, poświęcona Stanisławowi Konarskiemu, w związku z uroczystością nadania imienia księdza Stanisława Konarskiego naszemu gimnazjum.

„Siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego na Lubelszczyźnie w latach 1939–1956” – 17.04.2002 -materiały wypożyczone z Gimnazjum nr 9. Wystawa przygotowana z okazji projektu poświęconego II wojnie światowej.

„Wisława Szymborska- Nobel Literacki” –  05.04.2002  z okazji piątej rocznicy otrzymania Literackiej Nagrody Nobla przez Wisławę Szymborską. Wystawa była scenografią spotkania z poezją.

„Księża w literaturze polskiej znani i lubiani” 8-10.05 .2001– wystawa prezentowała twórczość ks. Stanisława Konarskiego, Ignacego Krasickiego, Karola Wojtyły, Jana Twardowskiego i Wacława Oszajcy. Była również prezentowana w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego (w domu parafialnym).

„Rok 2000 Rokiem Reymontowskim” – 12. 2000, w ramach projektu o Władysławie Stanisławie Reymoncie, wystawa stanowiła jedno z zadań pracy grup.

„Maj miesiącem książki– książka na przestrzeni wieków” – 9–11. 05. 2000 wystawa przygotowana z okazji Światowego Tygodnia Bibliotek Szkolnych.

„ Sercem Polak a talentem świata obywatel” – 13–18.10. 1999, wystawa poświęcona Fryderykowi Chopinowi z okazji 150 rocznicy śmierci.