Zajęcia edukacyjne metodą projektów

Od początku istnienia gimnazjum nauczyciele bibliotekarze realizują projekty  edukacyjne. Opiekunami uczniowskich grup są również nauczyciele przedmiotu oraz nauczyciele z zaprzyjaźnionych gimnazjów.

Grupa uczniów pod kierunkiem nauczyciela opracowuje w zespołach poszczególne  zadania projektu. Zajęcia umożliwiają młodzieży w ciekawy i twórczy sposób zdobywać wiedzę. Rozwijają umiejętności wyszukiwania, selekcji i przetwarzania informacji z wielu źródeł. Podczas pracy nad zadaniem uczniowie doskonalą umiejętności współpracy i komunikacji w grupie. Mają możliwość w interesujący sposób zaprezentować własne ciekawe pomysły w wystąpieniach publicznych na forum szkoły.

Nowa podstawa programowa zwraca uwagę, aby nauczyciele w szkole na swoich przedmiotach rozwijali te umiejętności u uczniów (pracując metodą projektu).

 

25.01.2013 r.  odbyła się w naszej szkole prezentacja  projektu „Bohaterom Powstania Styczniowego”– został zorganizowany z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz ustanowienia przez  Senat RP roku 2013 – rokiem powstania styczniowego.

            Na początku grupy przedstawiły powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie. Wykorzystano następujące formy  pracy: mapę myśli(2b – koło biblioteczne), wywiad z Panem A. Polskim nagrany na płycie DVD i  tekst przepisany z dyktafonu (2a – koło biblioteczne) oraz scenka dramy.

Opiekunem dwóch pierwszych grup  była p. Jadwiga Witkowska- Kunach.

Trzeciej grupy- p. Jolanta Mirosław.

mapamysli_1 wywiad_2 wywiad_1 scenka dramy_2 mapamysli_2

Komentarz: Uczennice klasy 2b(grupa 1) omawiają dwa słowa- klucze: Ubiór, Biżuteria powstania styczniowego oraz Miejsca Pamięci powstania styczniowego na Lubelszczyźnie. Uczennice klasy 2a(grupa 2) opowiadają o pracy nad wywiadem z panem Adamem Polskim- prezesem towarzystwa Fajsławic. Prezentują  płytę DVD  z nagranym wywiadem oraz tekst wywiadu. Młodzież klasy 2a,2b (trzecia grupa) podczas scenki dramy z wydarzeń powstania styczniowego, które miały miejsce w dzielnicy Dziesiąta w Lublinie.

Młodzież z Gimnazjum nr 9 reprezentowały dwie grupy. Jedna omówiła planszę ze strojem kosyniera z okresu powstania styczniowego. Zespół redakcyjny pokazał gazetkę okolicznościową w prezentacji multimedialnej. Ich opiekunem była p. Małgorzata Ratyna

uzbojenie1_ gazetka_1

Komentarz: Uczennice z Gimnazjum nr 9 (grupa 4 i grupa 8) zaprezentowały  planszę ze strojem kosyniera z okresu powstania styczniowego oraz gazetkę okolicznościową.

Pani Urszula Adamska i p. Mikołaj Giszczak byli opiekunami grupy uczniów klasy 1e, 1d i chóru szkolnego, który zaprezentował publiczności montaż słowno- muzyczny o tematyce powstania styczniowego.

montaz_3 montaz_1 montaz_2

Komentarz: Montaż słowno- muzyczny poświęcony postaci Romualda Traugutta w wykonaniu uczniów klasy 1e,1d(grupa5). i chóru szkolnego.

Dwa koła biblioteczne( kl. 3f i 1e) pierwsze zaprezentowało cztery postaci powstania styczniowego, drugie prezentację multimedialną „Powstanie styczniowe w malarstwie polskim”. Pracowali oni pod opieką p. Anny Tywoniuk i Bożeny Zawiślak.

postaci_2 postaci_1

Komentarz: Uczennice z klasy 3f (grupa 6) oraz 1e (grupa7) zaprezentowały cztery postaci powstania styczniowego i prezentację multimedialną „Powstanie styczniowe w malarstwie polskim”.

Fragmenty dzieł literackich polskich pisarzy opisujące powstanie styczniowe przeczytali uczniowie kl. 3c i 1e pod kierunkiem p. Ewy Cydejko.

dyskusjapanel1

Komentarz: Uczniowie kl. 3c i 1e zapoznali publiczność z fragmentami dzieł literackich polskich pisarzy opisujących powstanie styczniowe.

Uczniowie klasy 3E pracujący pod kierunkiem p. Agnieszki Pawelec pokazali film złożony z fragmentów ekranizacji:„Nad Niemnem”, „Wierna rzeka”, „Noce i dnie” oraz filmu „Szwadron”, w których wątek powstania styczniowego stanowi źródło wiedzy o wydarzeniach  z lat 1863-1864 w aspekcie historyczno – społecznym.

Na zakończenie prezentacji prac grup uczniowie naszego gimnazjum dokonali  oceny Powstania Styczniowego. Dyskusję panelową: „Powstanie Styczniowe – za czy przeciw powstaniu?”- przygotowali uczniowie prowadzeni przez p. Rafała Mastalerza (nauczyciela historii).

Komentarz: Uczniowie naszej szkoły przeprowadzili dyskusję panelową „Powstanie Styczniowe – za czy przeciw powstaniu?”

 

Wśród szacownych gości znaleźli się bibliotekarze z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz doradcy metodyczni języka polskiego, plastyki i historii.

Ewaluacją projektu edukacyjnego poświęconego 150. rocznicy Powstania styczniowego będzie zorganizowanie w dniu 08.03. 2013 r. (przez czterech doradców metodycznych nauczycieli bibliotekarzy, języka polskiego i plastyki i historii w Gimnazjum nr 1 Lublinie) finału Międzyszkolnego Konkursu Literacko- plastycznego- Medialnego  zatytułowanego „Bohaterom Powstania Styczniowego”.

 

29 listopada 2011 roku młodzież Gimnazjum nr 1 w Lublinie zaprezentowała publiczności efekty swojej pracy nad projektem edukacyjnym pt. „Wartości moralne i artystyczne odkrywane w życiu i twórczości Czesława Miłosza przez młodzież  gimnazjalną naszej szkoły” W związku z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza uczniowie naszej szkoły postanowili włączyć się w działania zainicjowane przez sejm. Celem działań młodzieży było zapoznanie odbiorców z sylwetką polskiego noblisty oraz jego warsztatem twórczym.

Młodzież klas 1a i1b i 3f  (koło biblioteczne) w postaci mapy myśli, w formie kalendarium, skojarzeń słownych zaprezentowała publiczności biografię i twórczość poety. Ich opiekunami byli:  p. J. Witkowska- Kunach i B. Zawiślak (nauczyciele bibliotekarze).

milosz_mapamysli5 milosz_kalendarium2 milosz_mapamysli1

Komentarz: Uczniowie klasy klas 1a i1b i 3f (koło biblioteczne) zaprezentowali publiczności trzy zadania projektu. Biografię i twórczość poety przedstawili w postaci  mapy myśli, w formie kalendarium, skojarzeń słownych.

 

Natomiast recytatorzy z klas 2d i 3d przedstawili montaż słowno- muzyczny, zaś uczniowie z klasy 2c opracowali  słuchowisko radiowe na podstawie książki Selmy Lagerlof „Cudowna podróż”. Koordynatorkami tych działań były panie Jolanta Mirosław i p. Agnieszka Pawelec.

milosz_montaz2

Komentarz: Uczniowie klasy 2d i 3d podczas przedstawienia montażu słowno-muzycznego na podstawie utworów Czesława Miłosza.

Uczennice z klasy 3f, 2e, 3c i 2d recytowały  w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim wiersze poety:  „Miłość”, „Obłoki” „Dar” (pracowały z paniami Bożeną Szypułą, Małgorzatą Krawczyk,  Małgorzatą Ostrowską i Izabelą Abramczuk).

milosz_wiersze2

Komentarz: Uczennice  z klas 3f, 3c, 2e, 2d przygotowały recytację wierszy poety: „Miłość”,  „Obłoki”, „Dar” w czterech językach obcych: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim.

 

Wśród szacownych gości znaleźli się nauczyciele  bibliotekarze z różnych lubelskich szkół i goście z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie i z Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza .

Ewaluacją projektu edukacyjnego poświęconego Czesławowi Miłoszowi było zorganizowanie w dniu 06.12. 2012 r. (przez trzech doradców metodycznych nauczycieli bibliotekarzy, języka polskiego i plastyki w Gimnazjum nr 1 Lublinie) finału Międzyszkolnego Konkursu Literacko- Plastycznego  zatytułowanego „Czesław Miłosz wirtuoz słowa”.

 

09 listopada 2010 r. z okazji inauguracji Centrum Językowego odbyła się prezentacja projektu pt. „Lublin- moje miasto”

Młodzież z klas I, II, III odgrywała scenki o Lublinie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Uczniowie pracowali pod opieką nauczycieli języków obcych: Bożeny Szypuły, Anny Krajki, Bogumiły Ginalskiej, Renaty Parol- Paszko, Doroty Król, Urszuli Adamskiej, Izabeli Abramczuk, Ewy Niedbały.  W przerwie między scenkami uczennice z klas 2f i 3c zaśpiewały piosenki: Urszuli, Izabeli Trojanowskiej i zespołu Bracia.

projektjezyk_jfranc_3 projektjezyk_jhiszp_3 projektjezyk_piosenka Projekt_jez_jang_2 Projekt_jez_jniem_2 projektj_rosyjski_1

Komentarz: Uczennice  z klas 3f, 3c, 2e, 2d przygotowały recytację wierszy poety: „Miłość”,  „Obłoki”, „Dar” w czterech językach obcych: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim.

Członkowie kół bibliotecznych zaprezentowali montaż słowno- muzycznym oparty na wierszach pani Ireny Ciesielskiej- Piech, poetki z dzielnicy Dziesiąta.

Projekt_jez_I_Ciesielska_3 Projekt_jez_I_Ciesielska_1

Komentarz: Uczniowie klasy 3f (koło biblioteczne) zaprezentowali montaż słowno- muzycznym oparty na wierszach pani Ireny Ciesielskiej- Piech. Przedstawili też scenkę poświęconą Legendzie o Czarciej Łapie.

Projekt_jez_scenka_1 Projekt_jez_scenka_4

Komentarz: Uczniowie z klasy 3e (koło biblioteczne) zagrają scenkę pt. „Legenda o Czarciej Łapie”. Scenariusz do tej scenki napisała uczennica 2a Magdalena Pawelec. Scenografię wykonała Joanna Furtak z klasy 3c z koła bibliotecznego.

Dopełnieniem spotkania były prezentacje multimedialne na temat Czarciej Łapy, Lubelskiej Starówki czy urokliwych miejsc Lublina.

Wiele emocji wśród uczestników wywołał konkurs wiedzy o Lublinie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i 40 i Gimnazjum nr 1 mogli wykazać się wiedzą na temat „Koziego grodu”.

projekt_jez_konkurs_1

Komentarz: Konkurs wiedzy o Lublinie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i 40 i Gimnazjum nr 1 mogli wykazać się wiedzą na temat „Koziego grodu”.

 

Odbiorcami projektu byli uczniowie Szkół Podstawowych nr 2 i 40, nauczyciele bibliotekarze miasta Lublin, zaproszeni goście- pani Irena Ciesielska- Piech, poetka lubelska i pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie.

Nauczyciele bibliotekarze p. Jadwiga Witkowska- Kunach i p. Anna Tywoniuk oraz p. Bożena Zawiślak wnikliwie opowiadały obecnym o wystawach przygotowanych na tę okazję („Lublin miasto wielu kultur” i wystawie prac plastycznych  w różnych językach).

 

„Rodem Warszawianin, sercem Polak a talentem świata obywatel” – 3 lutego 2010 r. miała miejsce uroczysta prezentacja poświęcona sylwetce Fryderyka Chopina. Zadania zrealizowane przez młodzież obejmowały przeróżne formy związane z postacią  naszego wielkiego rodaka. Były to między innymi: mapy myśli, wystawy, kalendarium, prezentacje multimedialne, wywiad z artystą, montaż słowno muzyczny, alfabet pojęć związanych z  postacią kompozytora  oraz konkurs wiedzy o Chopinie.

projektChopin_kalendarium Projektchopin_konkurs_2009_ projektChopin_wystawa _Prezent_multimed_2009_4 Prezent_multimed_2009_1 Prezent_multimed_2009_3 Projekt_Montazpoetycki_2009 Projekt_Montazpoetycki_2009_3

Komentarz:

Uczniowie klasy 2e przedstawili życie i twórczość Fryderyka Chopina w prezentacji multimedialnej. Grupa uczniów z klasy 1c zaprezentowała program montażu słowno- muzycznego poświęconego naszemu wielkiemu kompozytorowi. Młodzież z klasy Id zaprezentowała  kalendarium życia i twórczości Chopina. Konkurs wiedzy o  Chopinie przeprowadzili uczniowie  z klasy Ib.

 

 

 „Poetyckie drogowskazy Pana Cogito”- W związku z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2008, Rokiem Zbigniewa Herberta w listopadzie 2008 r. odbyła się  prezentacja wewnątrzszkolnego projektu edukacyjnego. Celem projektu było przybliżenie uczniom postaci poety, jego twórczości, warunków życia Polaków we Lwowie w okresie międzywojennym i w okresie II wojny światowej oraz w Polsce Ludowej.

Projekt_Z_Herbert_scenka3 Projekt_Z_Herbert_wiersze_ sztuka1 Projekt_Z_Herbert_wiersze_ sztuka2 Projekt_Z_Herbert_wystawa_prac_uczniow Projekt Z_Herbert_wystawa_skojarzenia_slowne Projekt_Z_Herbert_montaz1 Projekt_Z_Herbert_montaz2 Projekt_Z_Herbert_scenka1 Projekt_Z_Herbert_scenka2

 

Komentarz: Trzy scenki z życia Zbigniewa Herberta, ucznia Gimnazjum nr 8 we Lwowie i absolwenta konspiracyjnej szkoły średniej zagrali uczniowie z klasy 1e. „Poetyckie drogowskazy Zbigniewa Herberta” montaż słowno-muzyczny, ukazujący postawę filozoficzno- moralną poety zaprezentowali uczniowie z klasy 2f. Skojarzenia słowne czyli Alfabet Zbigniewa Herbert przedstawili  uczniowie z klasy 2g. Wystawa

prac uczniów klasy 2d i 2g powstała po przeczytaniu wierszy Zbigniewa Herberta.

 

 

„Rok 2007- Rokiem Wincentego Pola”- 7 grudnia 2007 r. powstał projekt  poświęcony Wincentemu Polowi w związku z 200 rocznicą urodzin poety i geografa urodzonego w Lublinie. Młodzież opracowała i przedstawiła życie i twórczość Wincentego Pola różnymi pracami. Narysowali i zaprezentowali mapę myśli i album. Powstały portrety i karykatury poety oraz montaż poetycki na podstawie dzieła „Rok myśliwca”.

Projekt_Pol_ wiersze1 Projekt_Pol_ wystawa prac uczniów Projekt_Pol_album Projekt_ Pol_ referat

 

Komentarz: Uczniowie klas1-2w projekcie edukacyjnym o Wincentym Polu wykonywali następujące  zadania :album, referat, mapę myśli, recytowali wiersze poety, wykonali wystawę.

 

„Henryk Sienkiewicz życie i twórczość”- 19 grudnia 2006 r. został zorganizowany projekt z okazji 90. rocznicy śmierci pisarza. Postać naszego noblisty stała się tematem głównym międzygimnazjalnego projektu edukacyjnego. Prezentacja wykonanych zadań trwała 2 godziny lekcyjne. Została powtórzona 4.01.2007 r. w Gimnazjum nr 3.

Projekt_Sienkiewicz_scenka_w pustyni Projekt_Sienkiewicz_scenkakabaretowa Projekt_Sienkiewicz_wywiadpisarz Projekt_Sienkiewicz_ postaci2 Projekt_Sienkiewicz_postaci1 Projekt_Sienkiewicz_Quovadis

Komentarz: W projekcie edukacyjnym na temat Henryka Sienkiewicza uczniowie naszej szkoły wykonywali zadania wspólnie z uczniami gimnazjum n 3, i nr 9. Uczniowie klasy 2 gimnazjum nr 1 przeprowadzili wywiad z panem H. Sienkiewiczem. Funkcję edukacyjną przejęła parada postaci literackich z utworu H. Sienkiewicza- „Qvo vadis:, „Ogniem i mieczem,” „Krzyżacy”. Wśród publiczności wielkim zainteresowaniom cieszyły się scenki kabaretowe z powieści „W pustyni i w puszczy” oraz „Krzyżacy”.

 

 „Hans Christian Andersen – Książę Baśni”- 14 grudnia 2005 r. z okazji 200. rocznicy urodzin bajkopisarza, biblioteka  Gimnazjum nr 1 przyjęła zaproszenie bibliotekarzy z Gimnazjum nr 3 do udziału projekcie międzyszkolnym. Prezentacja projektu odbyła się najpierw u organizatorek a następnie w naszej szkole. Młodzież obu szkół z zainteresowaniem obejrzała przygotowany program.

Projekt_Andersen_montaz Projekt_Andersen_scenkakabaretawa Projekt_Andersen_audycja radiowa Projekt_andersen_konferansjerka Projekt_Andersen_mapamysli

Komentarz: Prezentacja projektu o pisarzu- Andersenie odbyła się w Gimnazjum n 3. W murach tej szkoły nasi uczniowie wystąpili z prezentacją mapy myśli oraz scenką dziewczynki z zapałkami. W naszej szkole została powtórzona prezentacja zadań projektu w późniejszym terminie.

 

„Polska walcząca w latach 1939-1945 w literaturze historii i sztuce”- 28 października 2004 r- inspiracją do przeprowadzenia projektu była 50. rocznica wybuchu powstania warszawskiego.  Na prezentację efektów prac grup zadaniowych przybyli zaproszeni goście z Armii Krajowej, Rady Dzielnicy Dziesiąta, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Samorządu klas pierwszych, koła historycznego i bibliotecznego.

 

„Mały Książę” – najważniejsze dzieło A. de Saint – Exupéry”- 25 marca 2004 r. w czytelni Gimnazjum nr1 odbyła się prezentacja  międzygimnazjalnego projektu, w którym  młodzież z Gimnazjum nr 1,3,9,13,15 wykonała program poświęcony pisarzowi (w 60. rocznicę jego śmierci). Pani dyrektor Izabella Maciejewska wyraziła słowa uznania pod adresem uczniów i nauczycieli za barwne i ciekawe „oprowadzenie” licznie zgromadzonej widowni  po krainie Małego Księcia.

Małyksiaze_paradapostaci Małyksiaze_scenka_stopytan Małyksiaze_scenkajangielski Małyksiaze_scenkajhiszpanski Małyksiaze_scenkroza1 Małyksiaze_album Małyksiaze_gazetkaokoliczn Małyksiaze_mapa mysli

Komentarz: W czytelni Gimnazjum nr1 odbyła się prezentacja  międzygimnazjalnego projektu, w którym  młodzież z pięciu gimnazjów: nr 1, 3, 9, 13, 15 wykonała program poświęcony pisarzowi. Miały miejsce trzy scenki w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim. Z form wizualnych uczniowie wykonali mapę myśli, album i wystawę. W języku ojczystym zagrali scenki: Rozmowa Małego Księcia z Różą, z Lisem oraz Sto pytań do Małego Księcia.

 

„Aleksander Fredro- mistrz komedii”- 29 listopada 2001 r. odbyła się prezentacja międzygimnazjalnego projektu z okazji 210. rocznicy urodzin polskiego mistrza komedii. Efekty pracy kilkunastu grup zadaniowych z naszej szkoły i Gimnazjum nr 9 mogli oglądać uczniowie z obu szkół. Powstały: album, kalendarium życia i twórczości oraz kalendarium repertuaru teatralnego utworów Aleksandra Fredry, gazetka szkolna, mapa podróży, referaty, scenki zagrane metodą dramy, scenka- wywiad z panią kustosz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Fredro_projekt_scenka_sluby Fredro_projekt_scenka_zemsta Fredro_projekt_scenkawywiad Fredro_projekt_wywiad Fredro_projekt_album

 

Komentarz: Wywiad z panią Ewą Hadrian, kustosz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Scenka- wywiad nagrany na dyktafonie i odegrany przez uczniów biorących udział w rozmowie z panią kustosz, prezentacja albumu, dwie scenki z komedii A. Fredry: „Zemsta” i „Śluby panieńskie”.

 

„Rok Reymonta – okazją do przybliżenia gimnazjalistom postaci noblisty i jego dzieła”- 14 grudnia 2000 r. został zaprezentowany społeczności naszej szkoły projekt edukacyjny z okazji Roku Reymontowskiego. Był wizytowany przez dwóch doradców metodycznych języka polskiego i plastyki.

Projekt_Reymont_Chlopi_czytanie Projekt_Reymont_kolo_plastyczne Projekt_Reymont_kołobibliot_1 Projekt_Reymont_scenka_zycie Projekt_Reymont_Wystawa_plansza Projekt_Reymont_wystawa1 Projekt_Reymont_wystawa2 Projekt_Reymont_wystawa3

Komentarz: W pierwszym projekcie edukacyjnym uczestniczyło pięć grup zadaniowych. Uczniowie z koła bibliotecznego wykonali: wystawę dokumentującą życie i dorobek twórczy noblisty, album do którego materiały i wskazówki otrzymali od pracowników dwóch instytucji kulturalnych miasta Lublin- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Koło plastyczne namalowało piękne prace plastyczne czterech pór roku- wiosnę, lato, jesień, zimę. Odegrali też scenki z życia Władysława Reymonta.