Pomoc materialna dla ucznia

procedury naukowe

wniosek do dyrektora

wniosek sportowy

informacja zasiłek szkolny

Główne założenia Programu Skrzydła:

Skrzydła to program obejmujący opieką finansową konkretnych uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest
zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych,
którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.
Uczniowie potrzebujący wsparcia powinni być zgłaszani do Caritas
Lubelskiej przez pedagogów szkolnych, dyrektorów, wychowawców,
opiekunów Szkolnych Kół Caritas lub pracowników placówek pomocowych
dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Caritas.

 

Skrzydła na co dzień czyli na co możemy przeznaczyć stypendium:

  • dożywianie
  • wyprawka szkolna
  • odzież letnia i zimowa
  • odzież sportowa
  • korepetycje
  • dojazdy do szkoły
  • zakup okularów korekcyjnych