Programy wychowawcze i profilaktyczne

Higiena okresu dojrzewania – prelekcja profilaktyczna dla dziewcząt

W dniu 06.02.2015 r. w naszym gimnazjum, jak co roku, odbyło się spotkanie dziewcząt klas drugich z panią Anetą Ruszniak – pielęgniarką i położną na temat okresu dojrzewania.

Program edukacyjny pt.: „Od dziewczynki do kobiety” ma na celu edukację nastolatek. Głównym elementem programu są 45-minutowe zajęcia w gimnazjach, w których uczestniczą tylko dziewczęta. Nastolatki zyskują szansę rozwiania wątpliwości i zadania pytań dotyczących okresu dojrzewania w trakcie rozmowy z ekspertem, przeszkoloną pielęgniarką i położną. Główne zagadnienia poruszane podczas zajęć to: miesiączka, higiena osobista, środki higieny menstruacyjnej, profilaktyka raka piersi oraz zasady prawidłowego odżywiania. Podczas zajęć dziewczęta uczą się również jak prowadzić kalendarzyk menstruacyjny, jak przeprowadzić samobadanie piersi, a także mają możliwość aby dowiedzieć się, na czym polega i jak przebiega wizyta u lekarza ginekologa.

Należy także wspomnieć, że program prowadzony jest w Polsce od 1995 roku i posiada rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej (został wpisany do rejestru pomocy dydaktycznych rekomendowanych przez MEN). W programie wzięło dotychczas udział ponad półtora miliona polskich nastolatek.

Przygotowała: Monika Melanowicz

20150507_113620 20150507_113601

20150507_113555

Opis i sprawozdanie z realizacji w ramach IV edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”

 

W roku szkolnym 2009/2010 już po raz drugi Gimnazjum nr 1 przystąpiło do programu „Szkoła bez przemocy”. Realizację zaplanowanych zadań koordynowali:  p. I. Abramczuk (nauczyciel jęz. hiszpańskiego), p. E. Goliszek (nauczyciel matematyki), p. K. Kołbuś (nauczyciel matematyki), p. E. Majewska (nauczyciel jęz. polskiego), p. K. Markowska (nauczyciel biologii), p. M. Melanowicz (pedagog szkolny), p. P. Ruśniak (pedagog szkolny), p. R. Ryłowicz (pedagog szkolny), p. A. Tywoniuk (opiekun SU), p. L. Wilczkiewicz (nauczyciel plastyki), p. J. Wojtysiak (pielęgniarka szkolna),  p. B. Zawiślak (opiekun SU), p. K. Życzyńska (nauczyciel jęz. polskiego).

W ramach programu zrealizowano następujące zadania:

1. Promocja szkolnego klubu wolontariatu wśród wychowawców, młodzieży i rodziców. Udział w wielu akcjach charytatywnych:

·  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Pomoc dla Pupila, pomoc rzeczowa dla Lubelskiego Hospicjum oraz Domu Dziecka,

·  zbiórka maskotek pluszowych i zakup słodyczy dla dzieci z Domu Samotnej Matki (zakup 40 czekolad z pieniędzy uzyskanych dzięki loterii fantowej i kiermaszowi świątecznemu), wizyta świąteczna z wolontariuszami,

· zbiórka zabawek, książeczek, bajek, słodyczy, ubrań dla dzieci z Domu Samotnej Matki. Wizyta z okazji Dnia Dziecka z wolontariuszami,

· akcja Polacy – Rodakom. Zbiórka produktów spożywczych o długim okresie przechowywania, książki z polską literaturą piękną, książki dla dzieci oraz zabawki,

· akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zbiórka produktów spożywczych o długim okresie przechowywania, słodycze, ubrania, zabawki,

·  pomoc dla powodzian. Zbiórka żywności o długim  okresie przechowywania, środki czystości.

2. Zorganizowanie loterii fantowej, która trwała od 22 do 26 marca 2010 roku. Zbiórką fantów, kodowaniem ich i sprzedażą losów zajmowały się uczennice należące do szkolnego klubu wolontariatu pod okiem pedagoga szkolnego pani Moniki Melanowicz.

Uzyskane fundusze przeznaczone były na zakup paczek świątecznych dla dzieci z Domu Samotnej Matki.

3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego na plakat promujący wolontariat pt.: „Wolontariat w mojej szkole” Jego rozstrzygnięcie odbyło się 18 marca 2010 r. Nagrody książkowe i dyplomy dla zwycięzców wręczała wicedyrektor szkoły pani Maria Sagan oraz pedagog szkolny pani Monika Melanowicz (szkolny koordynator programu „Szkoła bez przemocy”).

 LAUREACI: Jakub Wojtysiak III d, Anna Surmacz I e, Roksana Dobrowolska II c

 WYRÓŻNIENI: Ewelina Robak II c, Karolina Martyna I f, Olga Szymczyk I f, Aleksandra Nowak II c, Weronika Bielecka I f

4. Zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego.

Wykonanie przez uczniów własnoręcznych kart, stroików i dekoracji świątecznych odbywało się pod kierunkiem nauczycieli na plastyce i godzinach wychowawczych, oraz pod kierunkiem rodziców w domu. Prezentacja i sprzedaż prac miała miejsce podczas Dni Otwartych Szkoły, zebrań z rodzicami i wśród pracowników szkoły przed świętami wielkanocnymi. Za uzyskane środki finansowe zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z Domu Samotnej Matki. Dary przekazano podczas dwu wizyt – z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Dnia Dziecka.

5. W dniu 2 czerwca 2010 r. uczniowie klas  I, II i III  mieli okazję oglądać spektakl profilaktyczny pt.: „Narkotyk śmierci dotyk”. Sztukę można było zobaczyć dzięki współpracy z panią Magdaleną Łopatyńską – Ostrowską terapeutą, psychologiem, mediatorem sądowym, specjalistą ds. przemocy i agresji.

6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu literackiego na opowiadanie propagujące postawy społecznie pożądane pt.: „Stop przemocy i agresji”. Rozstrzygnięcie odbyło się 16 czerwca 2010 r. Nagrody książkowe i dyplomy dla zwycięzców wręczała wicedyrektor szkoły pani Iwona Pańpuch oraz pedagog szkolny pani Monika Melanowicz.

Lista zwycięzców:

 I miejsce Weronika Chudzik  III c 

I miejsce Adrianna Wiącek  III d 

II miejsce Michał Rottau  III d 

III miejsce Chrystian Grobelski  II e 

wyróżnienie Magdalena Pawelec  II e

wyróżnienie Natalia Kępa  III d

7. Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Żyj zdrowo”. Nagrody książkowe i dyplomy wręczał pedagog szkolny pan Piotr Ruśniak. Jego laureatami zostały: Klaudia Redas, Karolina Kozik, Sandra Sprawka, Paulina Fijałkowska uczennice klasy III d.

8. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Synergia zorganizowano i przeprowadzono we wszystkich klasach III pogadanki, prezentacje multimedialne i konkurs wiedzy „Bezpieczne wakacje 2010” . Celem tego zadania było kształtowanie u młodzieży bezpiecznych zachowań nad wodą, w górach i w lesie podczas wakacyjnego wypoczynku, poprzez omówienie zagrożeń związanych z niewłaściwym postępowaniem, mogącym skutkować niepełnosprawnością.

9. Pod koniec roku szkolnego 2009/2010 odbyło się spotkanie podsumowujące działalność szkolnego klubu wolontariatu i wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Obchody Dnia „Szkoły bez Przemocy” w Gimnazjum nr 1

 Przygotowania do obchodów Dnia Szkoły bez Przemocy

Mecz piłki siatkowej uczniowie kontra nauczyciele

Wspinaczka

Wystawa prac konkursowych p.t. Przemocy i agresji mówimy „NIE”

Laureaci konkursu – lista nagrodzonych uczniów:

.:NAGRODY W KONKURSIE PLASTYCZNYM:.

 • Katarzyna Wójcik – 3f – I miejsce
 • Dorota Laugner – 3f – II miejsce
 • Monika Kraszewska – 3c – III miejsce

 

.:WYRÓŻNIENI W KONKURSIE PLASTYCZNYM:.

  • Monika Kaproń – 2c
  • Agnieszka Zielińska – 2c
  • Weronika Kowalczyk – 3c
  • Aleksandra Dąbska – 3f

.:LAUREACI KONKURSU LITERACKIEGO:.

 • Mateusz Szwajgier – 1e
 • Wiktor Świątkowski – 3h

Symboliczne wypuszczenie w niebo czerwonych balonów

 

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Dnia 5 października 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiej  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010” prowadzonej pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Komendy Głównej Policji. Wśród finalistów znaleźli się uczniowie Gimnazjum nr 1 w Lublinie:

·         Rafał Urban

·         Piotr Dzikowski

·         Justyna Podgordecka

·         Anna Surmacz

·         Gaja Falczyńska.

Koordynatorem akcji na terenie naszej szkoły był p. Piotr Ruśniak.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

realizowanych przez pedagogów szkolnych

Gimnazjum nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Lublinie w latach 2010-2013

                                                                                                          Opracował: Piotr Rusniak

2010/2011

Autorskie programy profilaktyczne

1. W zdrowym ciele zdrowy duch. Program zrealizowany w dniu 24. 09. 2010r. polegający na przeprowadzeniu szkolnego dnia profilaktyki dla 600 uczniów i dwóch prelekcji dla 50 rodziców.

Program został zainicjowany przez wychowawców klas, którzy przeprowadzili pogadankę w klasach na temat alkoholu i zdrowego stylu życia.

Następnie pedagodzy szkolni przeprowadzili godzinne spotkanie z uczniami wszystkich klas dotyczące nadużywania alkoholu i jego oddziaływania na organizm ludzki.

Wykonane zostały, w klasach, plakaty promujące zdrowy styl życia.

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego.

Przeprowadzenie spartakiady szkolnej: biegów sztafetowych, konkursów, gier i zabaw.

Wręczenie nagród laureatom konkursów.

Ostatnim etapem programu było zorganizowanie dwugodzinnej prelekcji dla rodziców i nauczycieli dotyczącej:

Wpływu predyspozycji psychofizycznych dziecka na uzależnienie się od alkoholu. Temat zrealizowała p. Katarzyna Wrońska

Sposobów i form pomocy udzielanych osobom uzależnionym. Problematykę przybliżyła p. Jolanta Gugała.

 

2. Nie jesteś sam – spotkania informacyjno szkoleniowe. Program profilaktyczny skierowany dla rodziców uczniów w ramach, którego przeprowadzono cztery spotkania. Do realizacji zadania zaproszono Panią Katarzynę Wrońską psychologa zatrudnionego w Poradni nr 1 w Lublinie i Panią Jolantę Gugałę psycho –  terapeuteutkę zatrudnioną w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Lublinie

Tematyka spotkań:

– 08.09.2010r. „Wpływ zmiany środowiska na psychikę dziecka”,

– 19.10.2010r. „Budowanie więzi emocjonalnej rodzica z dzieckiem – postawy rodzicielskie”,

– 16.11.2010r. „Alkohol, nikotyna, Internet – jako źródła uzależnień ”,

– 25.11.2010r. „Agresja i przemoc wśród młodzieży – przyczyny, rodzaje, skutki”.

Na każde spotkanie przewidziano 2 godz. zegarowe.

 

3. Ruch to zdrowie. Program podzielony został na trzy bloki tematyczne, uwzględniając adresatów działania.

– zajęcia sportowe z koszykówki prowadzono dla trzech grup wiekowych po 50 godzin, w sumie zrealizowano 150 godzin zajęć w terminie od 01.09.2010 do 20.12.2010r.

– realizację części informacyjno-edukacyjnej przeprowadzono w 01.09.2010r. Przewidziano 24 godziny dla młodzieży. W zajęciach informacyjno-edukacyjnych wzięły udział wszystkie klasy gimnazjum ok.600 osób. Na spotkaniach poruszano tematykę alkoholu i nikotyny, wykorzystano filmy „Papieros kradnie wolność” i „Alkohol kradnie wolność”.

– spotkanie z rodzicami 12.12.2010r, poświęcone przybliżeniu aktów i przepisów prawnych dotyczących przemocy, agresji, uzależnieniom.

 

 

4. Stop agresji i przemocy. Program prowadzono w miesiącach 01.09- 20.11. 2010/2011.

Na zajęcia profilaktyczne przeznaczono 120 godzin zajęć. Programem objęto 600 ucziów

Tematem spotkania z uczniami były zachowania agresywne występujące u dzieci i dorosłych, formy, przejawy, sposoby alternatywnego rozładowania emocji. Negatywny wpływ alkoholu na zachowanie.

 

5. Nie daj się wciągnąć. Program prowadzono w 01.09 – 30.11. 2010/2011.

Na zajęcia profilaktyczne przeznaczono trzy godziny zegarowe dla każdej klasy, w sumie 54 godziny. Tematem spotkania z uczniami było ukazanie zachowania agresywnego występującego u dzieci i w relacji rodzic dziecko. W spotkaniu zaprezentowano film pt: „Nie zamykaj oczu”. W  grudniu przeprowadzono akcję  plakat pt: „Masz wybór”, polegającą na promocji zdrowego stylu życia i propagującą życie wolne od nałogów.

 

Ogólnopolskie Kampanie Profilaktyczne

 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie”- cały rok. Celem programu było uświadomienie młodzieży skutków palenia tytoniu, picia alkoholu, zaburzeń odżywiania. Realizatorami programu byli: wychowawcy klas. Adresatami programu była grupa 250 uczniów Gimnazjum Nr 1 i 10 nauczycieli.

–  „Trzeźwolaty”- cały rok,

–  „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”- cały rok,

–  „Zachowaj Trzeźwy Umysł ”, w której pięciu uczniów zostało laureatami i odebrało nagrody od  Prezydenta Miasta  Lublin. W ramach kompani przeprowadzono następujące konkursy:

1. O co biega?

2. Spełniamy marzenia, „Europejski rok wolontariatu 2011”.

3. Szukamy Młodych Mistrzów.

4. Dorastamy.

 

2011/2012

 

Ogólnopolskie Kampanie Profilaktyczne

 

 „Znajdź właściwe rozwiązanie”- II półrocze roku 2011/12. Celem programu było uświadomienie młodzieży skutków palenia tytoniu, picia alkoholu, zaburzeń odżywiania. Realizatorami programu byli: wychowawcy klas. Adresatami programu była grupa 250 uczniów Gimnazjum Nr 1 i 10 nauczycieli. Realizację programu zakończono przeprowadzeniem w dniu 18.06.2012 roku konkursu plastycznego i wręczeniem nagród.

–  „Trzeźwolaty”- cały rok. Akcja informacyjna skierowana do rodziców uczniów.

–  „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”- cały rok. Akcja informacyjna skierowana do rodziców uczniów.

–  „Zachowaj Trzeźwy Umysł ”- cały rok, Główne cele kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2012 roku to m.in.: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży, rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, w szczególności gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami. Kampania miała także na celu przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży. W ramach kampanii prowadzono konkursy:

– Konkurs plastyczno-literacki „Autoportret”,

– Konkurs ulotkowo-internetowy „Jak ryba w wodzie”,

Konkurs dla klas „Ruszajmy się”,

Konkurs Szukamy Młodych Mistrzów – „Ponadprzeciętn”

W kampanii udział wzięło 250 uczniów Gimnazjum.

 

 

 

2012/13

Autorskie programy profilaktyczne

 

1. Stop agresji i przemocy – „Spójrz inaczej”. Realizację programu zaplanowano w okresie od dnia 01.06.2012 do dnia 19.11.2012Adresatami byli uczniowie posiadający nadzór kuratora, pochodzący z rodzin rozbitych, sprawiający problemy wychowawcze, nierealizujący obowiązku szkolnego.

W projekcie udział wzięło 24 uczniów, których podzielono na 4 grupy 6 osobowe. Realizatorzy zadania przeprowadzili w sumie 64 godziny zegarowe zajęć, każda grupa zrealizowała 16 godzin.

 

Ogólnopolskie Kampanie Profilaktyczne

 

–  „Trzeźwolaty”- cały rok.. Akcja informacyjna skierowana do rodziców uczniów.

–  „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”- cały rok. Akcja informacyjna skierowana do rodziców uczniów.

– „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. W ramach projektu przeprowadzono. Spotkanie dla młodzieży z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Lublinie na temat „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy” oraz „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe, co zrobić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki?”(klasy I, II, III).Konwersatorium dla młodzieży ze specjalistami ds. uzależnień na temat: „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”(klasy I, II, III).Warsztaty dla uczniów klas III dotyczące problematyki dopalaczy.

Programy wychowawcze kampanie profilaktyczne realizowane w naszej szkole

 

 

 1. Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2007/13
 2. Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne- 2009/13
 3. Trzymaj Formę – 2008/13
 4. W zdrowym ciele zdrowy duch – 2010/13
 5. Znamy i stosujemy zasady dobrego wychowania – 2008/13
 6. Szkoła Bez Przemocy – 2008/13
  1. Stop agresji i przemocy „Spójrz Inaczej” – 2012/13
  2. Znajdź właściwe rozwiązanie – 2010/13
  3. Bezpieczna Szkoła – 2010/13

10. Akademia młodzieżowa – 2011/13

11. PASCH-PROJEKT „Szkoły partnerzy przyszłości”– 2008/16

12. Comenius „UP BEYOND THE SKY” – 2012/14

13. Międzynarodowy Projekt „Profiles”- Nauczanie przez odkrywanie – 2011/14

14. Ekologia w moim domu – 2007/13

15. W trosce o Małą Ojczyznę – 2008/13

 

Programy zakończone

1. Stop agresji i przemocy – 2007/12

2. Ruch to zdrowie – 2007/12

3. Nie daj się wciągnąć – 2007/12

4.Nie jesteś sam – 2007/12

5. Szok- Szkolny Ośrodek Kariery – 2010/12

6. Edukacja Ekologiczna Dzielnicy Dziesiąta – 2011/12