Wydarzenia

Kategoria Wydarzenia

Spotkanie z Kombatantami Dzielnicy Dziesiąta

Dnia 23 lutego 2011 r. w Gimnazjum nr 1 w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie Środowiska Kombatantów Dzielnicy Dziesiąta z młodzieżą naszej szkoły.

Spotkanie rozpoczęła p. dyrektor Iwona Pańpuch, która serdecznie powitała zebranych gości. Wśród nich byli: p. prof. dr hab. Emil Horoch – pracownik Katedry Historii Najnowszej UMCS w Lublinie, p. Zdzisław Niedbała – pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin, p. mgr Jacek Czerniak – przedstawiciel Sejmiku województwa lubelskiego, p. mgr Marek Kołodziejczyk – dyrektor Domu Kultury Kolejarz, delegacje nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie i Gimnazjum w Jabłonnej, p. Czesław Klimek – Prezes Środowiska Kombatantów Dzielnicy Dziesiąta oraz przedstawiciele środowiska kombatantów.

Następnie głos zabrał p. Czesław Klimek i przedstawił przybyłych gości ze Środowiska Kombatantów. Swą obecnością spotkanie uświetnili: p. prezes Górnicki, p. mjr Eugeniusz Pindych, p. mjr Tadeusz Róg, p. płk mjr Marian Wojtas, p. płk Henryk Czerkas, p. mgr Roman Ulanowski, p. Gniewomir Szysz, p. kpt Marian Staniek, p. płk Kępski.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medalu p. Mikołajowi Giszczakowi oraz dyplomu dla Gimnazjum nr 1 przez p. Kórnickiego oraz p. Czerniaka.

Centralnym punktem spotkania był wykład p. prof. dra hab. Emila Horocha na temat: „Polskie Państwo Podziemne”, po którym młodzież pod kierunkiem p. Rafała Masztalerza zadawała pytania skierowane do zaproszonych gości.

Na zakończenie uroczystości p. płk Henryk Czerkas wyrecytował wiersz, a uczniowie naszej szkoły przygotowani przez p. Mikołaja Giszczaka zaprezentowali występ artystyczny.

Wizyta rosyjskiego ambasadora w Lublinie.

W piątek 25 lutego 2011 r. z wizytą w Lublinie przebywał Pan Aleksandr Nikołajewicz Aleksiejew, ambasador Federacji Rosyjskiej. Przedstawiciel rządu rosyjskiego rozmawiał z władzami województwa oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Spotkanie miało miejsce w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej.

Następnie w ramach obchodów Dni Kultury Rosyjskiej odbyło się spotkanie w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Lublinie. Rozpoczęło je seminarium poświęcone nauczaniu języka rosyjskiego w Polsce. Podpisano także umowę o współpracy w dziedzinie promocji języka rosyjskiego pomiędzy VI LO a Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 18 oraz Gimnazjum nr 26. Szkoły gimnazjalne będą mogły zaoferować swoim uczniom naukę języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym, a edukacja ta będzie kontynuowana w VI LO, które planuje rozszerzyć nauczanie języka rosyjskiego w klasach o profilu biznesowym oraz turystycznym.

W imieniu Gimnazjum nr 1 umowę podpisała pani dyrektor Izabella Maciejewska. W spotkaniu uczestniczyli również: p. Mikołaj Giszczak, nauczyciel muzyki oraz Weronika Bielecka i Karolina Martyna z kl. 2f, które zaśpiewały dwie piosenki w języku rosyjskim;

p. Ewa Niedbała z kołem z języka rosyjskiego; p. Marta Goździowska z uczennicami z klasy 1f oraz p. Anna Tywoniuk, nauczyciel bibliotekarz.

Nasze gimnazjum z tej okazji przygotowało wystawę pt. „Dla pamięci… ku przestrodze”, na której zaprezentowano materiały na temat Borowiczan oraz współpracy naszej szkoły ze Środowiskiem Borowiczan w Lublinie. Znalazły się tam zdjęcia z wizyty delegacji rosyjskiej w Lublinie i w naszej szkole oraz z wizyty naszej delegacji w Borowiczach w Rosji. Wystawę przygotowały uczennice z koła bibliotecznego z kl. If

pod opieką p. M. Goździowskiej i p. A. Tywoniuk.

 

Konferencja z okazji

Święta Niepodległości

10 listopada 2010 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja poświęcona 92. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zaproszonych gości oraz uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych przywitała p. Genowefa Tokarska – wojewoda lubelski. Następnie krótkie wystąpienia wygłosili: p. Henryk Wagner – wicekurator oświaty, p. Iwona Skibińska – Fabrowska – dyrektor NBP oraz p. mgr Michał Krupa. Kolejno przedstawiono zgromadzonej młodzieży prezentacje multimedialne poświęcone następującym tematom:

– „Sukcesy i trudności odrodzonego Państwa Polskiego w latach 1918 – 1939”;

– „Historia polskiego pieniądza”;

– „Ignacy Paderewski – człowiek sukcesu i wzór patrioty”.

W drugiej części programu odbył się konkurs historyczny dla licealistów związany z okresem Drugiej Rzeczpospolitej. W trakcie obrad jury zaprezentowano koncert o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem p. Aleksandry Maziarz – Wysockiej i p. Mikołaja Giszczaka.

Delegację naszej szkoły stanowili członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Bożeny Zawiślak i p. Anny Tywoniuk, a także klasy II b i II e z wychowawcami. Na uroczystości była obecna również p. Dyrektor Izabella Maciejewska.

Wizyta delegacji rosyjskiej z Borowicz

w Gimnazjum nr 1 w Lublinie

28.11. – 02. 12. 2010 r.

W ramach projektu „Dla pamięci – ku przestrodze” na przełomie listopada i grudnia 2010 r. nasze gimnazjum gościło delegację rosyjską z miejscowości Borowicze w Rosji. W miejscowości tej w czasie II wojny św. znajdował się łagier rosyjski, do którego wywieziono tysiące polskich żołnierzy AK, między innymi z regionu lubelskiego. Wydarzenie to upamiętnia Pomnik Borowiczan przy ul. Nowy Świat, którym opiekuje się młodzież rosyjska z Liceum nr 8 w Borowiczach oraz uczniowie naszej szkoły.

W skład delegacji rosyjskiej wchodzili: Władimir Wieniaminowicz Goriew – Mer miasta Borowicze, Aleksiej Siergiejewicz Butin – Dyrektor Liceum nr 8 w Borowiczach, Galina Aleksandrowna Aleksandrowa – historyk oraz uczniowie 10. klasy: Daria Jurjewna, Maria Michaiłowna i Radion Andrejewicz.

Goście przybyli do naszej szkoły we wtorek 30 listopada. Wizytę rozpoczęli od zwiedzania budynku gimnazjum. Delegację w poszczególnych salach witali w języku rosyjskim uczniowie z Kółka Języka Rosyjskiego przygotowani przez panią Ewę Niedbałą.

Następnie w auli gimnazjum miało miejsce spotkanie gości z przedstawicielami naszej społeczności szkolnej, podczas którego Dyrektor liceum w Borowiczach opowiedział o systemie nauczania w Rosji i przedstawił prezentację multimedialną o swojej szkole. Na zakończenie goście obejrzeli prezentację opisującą naszą szkołę i sukcesy uczniów przygotowaną przez p. K. Kołbuś i p. B. Krzowską. Po południu goście wspólnie z naszymi nauczycielami mieli okazję zwiedzić Stare Miasto i centrum Lublina. Wieczorem uczniowie i nauczyciele naszej szkoły spotkali się z delegacją na seminarium naukowym, w którym uczestniczyli również kombatanci ze Związku Sybiraków.

Kolejnego dnia po południu odbyło się spotkanie młodzieży polskiej i rosyjskiej na koncercie artystycznym przygotowanym przez p. M. Giszczaka, w którym wystapili m.in. Karolina Martyna, Weronika Bielecka i Łukasz Wąsik.

We czwartek 2 grudnia na cmentarzu przy ulicy Lipowej delegacja rosyjska i polska złożyły kwiaty na grobach żołnierzy radzieckich. Naszą szkołę reprezentowali: P. Dyrektor M. Sagan, p. R. Kotowski, p. Ewa Niedbała, p. A. Pawelec z klasą 1e i p. B. Zawiślak z młodzieżą z Samorządu Uczniowskiego.

Tego dnia główne uroczystości odbyły się przy Pomniku Borowiczan przy ul. Nowy Świat. Uroczystości prowadził p. Zdzisław Niedbała z kancelarii Prezydenta Lublina. Przybyli przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Kombatantów. Zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły z Panią Dyrektor Izabellą Maciejewską oddali hołd poległym, złożyli kwiaty, zapalili znicze. Uroczystościom towarzyszył poczet sztandarowy naszej szkoły uczniów klas drugich pod opieką p. A. Tywoniuk.

Nastepnie wszyscy goście udali się do Gimnazjum nr 1, gdzie pod Dębami Pamięci Borowiczan i porucznika Mariana Miżołębskiego delegacje polska i rosyjska oraz kombatanci złożyli kwiaty i zapalili znicze. .

Kolejnym punktem uroczystości był przepiękny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowany przez p. A. Maziarz – Wysocką oraz p. M. Giszczaka. W tej wieczornicy wzięli udział, m.in.: p. Jan Ciechanowski – Minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; p. płk Piotr Karwowski z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; p. Waldemar Podsiadły – Wojewódzki Koordynator do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; p. Zdzisław Niedbała – pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin; p. Elżbieta Dados – radna UM; p. dr Mieczysław Ryba – radny UM; p. Tomasz Pitucha – radny UM; przedstawiciele środowisk kombatanckich: p. Czesław Klimek; p. mjr Eugeniusz Pindych; p. mjr Marian Wojtas; p. płk Henryk Czerkas; p. płk Jerzy Górnicki; p. Roman Bar; p. Danuta Malonowa; a także  p. dr Piotr Makarzec – Prezes Instytutu Kazimierza Wielkiego oraz reprezentanci Policji, Wojska, Straży Miejskiej, dyrektorzy sąsiednich szkół i cała społeczność gimnazjalna.

3 grudnia 2010 r. wizyta delegacji rosyjskiej w naszym gimnazjum dobiegła końca. Wszyscy z sympatią wspominają pobyt w gości z Borowicz, mając nadzieję, że nawiązana znajomość będzie owocować dalszą współpracą między naszymi szkołami i miastami.

Wycieczki integracyjne klas pierwszych

1.10.2010r. odbyła się plenerowa integracja klas pierwszych (kl. B, C, G). Gimnazjaliści poznawali się przy ognisku w otoczeniu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wspólne pieczenie kiełbasek wprawiło wszystkich w dobre humory, które przydały się później przy śpiewach i zabawach. Wyjazd ten nie tylko pozwolił na lepsze poznanie się ale miał szereg elementów edukacyjnych. Młodzież uczestniczyła w lekcji przyrody, na której szczegółowo zapoznała się z cechami charakterystycznymi ekosystemów Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz zobaczyła jedyną w Europie zagrodę sitarską z XIX wieku znajdującą się w Biłgoraju. Mieliśmy także okazję spacerować szlakiem nad „Stawy Echo”, gdzie podziwialiśmy jesienny krajobraz Roztocza. Zatrzymane chwile wspólnego wyjazdu obrazują zrobione tam zdjęcia.

11.10.2010 r. odbyła się również wycieczka integracyjna klas: I a oraz I e. Uczniowie wraz z wychowawcami zaplanowali wspólne spędzenie czasu w Muzeum Wsi Lubelskiej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z zakresu życia ludności żydowskiej na wsi pt. „Poznaj i uszanuj codzienność innych”. Zajęcia prowadzone były równocześnie w przestrzeni ekspozycji skansenowskiej, odzwierciedlającej warunki życia codziennego ludności chrześcijańskiej na polskiej wsi w 1 połowie XX wieku, oraz na ekspozycji dwóch mieszkań żydowskich i sklepiku, odwzorowujących codzienną egzystencję Żydów na wsi i w miasteczku w latach 30. XX w. Była to niezwykle ciekawa i poruszająca lekcja historii dla młodych gimnazjalistów. Po warsztatach uczniowie wraz z wychowawcami miło spędzili czas na wspólnym ognisku.

Wycieczka szkolna do Kazimierza Dolnego

15.06.2010 r. z inicjatywy pani dyrektor Izabelli Maciejewskiej została zorganizowana wycieczka do Kazimierza Dolnego dla uczniów naszego gimnazjum, którzy aktywnie pracowali na rzecz szkoły udzielając się w takich działaniach jak: samorząd szkolny, wolontariat, występy artystyczne, szkolne akademie czy akcje charytatywne.

Na wycieczkę pojechała grupa 33 uczniów pod opieką nauczycieli: p. Mikołaja Giszczaka (opiekun chóru), Marty Goździowskiej (opiekun S.U), Moniki Melanowicz (opiekun wolontariatu), Anny Tywoniuk (opiekun S.U), Aleksandry Maziarz-Wysockiej (opiekun zespołu), Bożeny Zawiślak (opiekun S.U). Na wycieczce były obecne: pani dyrektor Izabella Maciejewska i wicedyrektor Iwona Pańpuch. Młodzież miała okazję poznać piękno miasteczka i urokliwych okolic oraz zabytkowych ruin zamku. Spacerowaliśmy po kamieniołomach, zwiedziliśmy ruiny zamku oraz płynęliśmy promem. A potem spacerowaliśmy po pięknym kazimierzowskim rynku. Pogoda dopisała i wszyscy wrócili pełni wrażeń z wyjazd.

Wycieczka do Lwowa 26-27. X. 2009r.

Na zbiórkę o godz. 5.30 w dniu wyjazdu stawili się punktualnie wszyscy uczestnicy wycieczki. Byli to gimnazjaliści z klas I, II i III naszego gimnazjum łącznie 25 uczniów.

Jako opiekunowie na wycieczkę pojechali pani Barbara Golubińska, pani Anna Tywoniuk i pan Paweł Giszczak. Kierownikiem wycieczki był nasz absolwent pan Bartosz Rybak.

Około 13.00 czasu lokalnego dotarliśmy na miejscei zostaliśmy zakwaterowani w hotelu „George” znajdującym się w centrum Lwowa. O godz. 14 wyruszyliśmy wraz z przewodniczką na wędrówkę po mieście.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wielowyznaniowych świątyń znajdujących się we Lwowie: cerkwi prawosławnej, katedry  ormiańskiej, kościoła Dominikanów. Po przerwie obiadowej spotkaliśmy się z panią przewodnik na starym mieście i młodzież miała okazje wejść na wieże Ratusza lwowskiego i podziwiać stamtąd panoramę miasta. Rozpoczęliśmy spacer po starym mieście podziwiając piękne zabytkowe kamienice, rzeźby przy fontannach, starą aptekę i inne atrakcje turystyczne Lwowa. Późnym wieczorem w dobrych humorach dotarliśmy na miejsce zakwaterowania.

Dzień drugi przeznaczyliśmy na zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Cmentarza Orląt Lwowskich. Zwiedzając 200- letni cmentarz zatrzymaliśmy się przy grobach:  M. Konopnickiej, A. Grottgera, S. Banacha, H. Bełzy i wysłuchaliśmy historii życia i śmierci wielu znanych postaci lwowskich. Młodzież podziwiała piękne rzeźby nagrobne, zachwycała się urokiem jesiennego widoku cmentarza pełnego kolorowych liści. Na Cmentarzu Orląt Lwowskich uczniowie wysłuchali historii cmentarza, opowieści o wielokrotnych próbach jego zniszczenia a także o bohaterskiej śmierci młodych chłopców i żołnierzy który są tam pochowani. Młodzież złożyła wiązankę i zapaliła znicz na grobie nieznanego żołnierza. Na tym zakończyliśmy wycieczkę po Lwowie i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Na godzinę 21.30 dotarliśmy szczęśliwi i pełni wrażeń do Lublina.

  Opracowała:

A. Tywoniuk