Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu

Dokumenty do pobrania – Dokumentacja Szkolny Klub Wol.

   W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie działa szkolny klub wolontariatu, który został utworzony z inicjatywy uczniów w 2007 roku. Przez ten czas na terenie miasta prowadziliśmy  szereg zbiórek i akcji charytatywnych.  W  tym roku szkolnym również  planujemy  aktywny  udział  w pacach  naszego wolontariatu. Jeżeli chcesz  dołączyć do naszej drużyny, to serdecznie zapraszamy.

Cele Szkolnego Klubu Wolontariatu:

– rozwijanie postaw wrażliwości na potrzeby innych,

– przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza,

– umożliwienie wolontariuszom niesienia pomocy na rzecz osób potrzebujących,

– promowanie życia bez uzależnień,

– pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży,

Sylwetka wolontariusza:

– poznaje  samego siebie, swoje mocne i słabe strony,

– staje  się wzorem postępowania dla  rówieśników,

– podejmuje  działania  w celu  niesienia pomocy potrzebującym,

– współpracuje z innymi wolontariuszami, by wzmocnić skuteczność działania,

Etos Wolontariusza:

 1. Każdy człowiek jest dla mnie siostrą i bratem. (Braterstwo)
 2. Widzę i reaguję na każde zło i krzywdę. (Wrażliwość)
 3. Jestem z tymi, którzy są odepchnięci i wykluczeni. (Solidarność)
 4. Mój uśmiech jest bronią zdolną pokonać strach i bezradność. (Radość)
 5. Niektórzy wolontariuszami bywają, ja Jestem wolontariuszem. (Stałość)
 6. Nawet, jeśli nie mogę pomóc, to jestem z tymi, którzy mają problem. (Empatia)
 7. Kiepski wolontariusz zbyt wiele mówi, dlatego ja chętnie słucham. (Zdolność słuchania)
 8. Spóźnianie jest dobre dla leniuchów i ślamazar. (Punktualność)
 9. Czego nie mogę zrobić sam, zrobimy to we dwoje lub w troje. (Zespołowość)
 10. Tylko ,, maminsynki’’ uważają, że są rzeczy trudne do wykonania. (Konsekwencja)
 11. Dla ludzi o zawężonych poglądach, świat kończy się na ich miejscowości. Ja myślę o całym świecie. (Współczucie)

12.Pieniądze przynoszą największą radość, gdy są dawane tym, którzy mają ich mniej ode mnie. (Hojność)

 1. Błędy na szczęście można poprawić. (Praca nad sobą)
 2. Nie opuszczam tych, którzy idą ze mną drogami życia. (Wierność)
 3. Kocham Cię. To znaczy chcę żyć tak, abyś Ty był szczęśliwy. A jeśli Ty jesteś szczęśliwy, to i ja jestem szczęśliwy. (Miłość)