TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH

TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

w roku szkolnym 2021/2022

09.09.2021 r. (czwartek)

23.09.2021 r. (czwartek)

13.10.2021 r. (środa)

16.12.2021 r. (czwartek)

27.01.2022 r. (czwartek) Rada klasyfikacyjna za I semestr roku szkolnego 2021/2022

24.03.2022 r. (czwartek)

21.04.2022 r. (czwartek)

12.05.2022 r. (czwartek)

14.06.2022 r. (wtorek) Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2021/2022

20.06.2022 r. (poniedziałek) Zatwierdzenie klasyfikacji za rok szkolny 2021/2022

27.06.2022 r. (poniedziałek) Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej