PASCH

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie modelową szkołą międzynarodowego projektu PASCH.  Projekt szkoły: ,, Partnerzy przyszłości ’’

„Wykształcenie daje perspektywy – wielojęzyczność otwiera horyzonty”

W naszych szkołach partnerskich za granicą pragniemy nie tylko umożliwić dostęp do naszego języka i systemu oświaty, lecz także wzbudzić wzajemne zainteresowanie i zrozumienie” powiedział federalny minister spraw zagranicznych dr Frank-Walter Steinmeier na starcie projektu „Szkoły: Partnerzy przyszłości”. Dotychczas udało się zbudować globalną sieć, składającą się z ponad 1000 szkół partnerskich, w tym 8 szkół modelowych w Polsce i wzbudzić tym samym właśnie w młodych ludziach zainteresowanie i fascynację nowoczesnymi Niemcami i ich mieszkańcami.

W Polsce projekt oficjalne wystartował dnia 9 października 2008, kiedy to w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec nastąpiło uroczyste podpisanie przez polskie szkoły deklaracji uczestnictwa. Na uroczystość zaproszeni zostali dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół modelowych jak również przedstawiciele lokalnych władz.

Od początku działania projektu zaangażowani nauczyciele i uczniowie wzięli udział w licznych kursach i stypendiach językowych na terenie Niemiec, dzięki którym podnieśli swoje kwalifikacje i znajomość języka niemieckiego, a co za tym idzie także poziom nauczania języka we wszystkich paschowskich szkołach. Dodatkowym bodźcem do podnoszenia swoich umiejętności językowych dla uczniów jest możliwość bezpłatnego zdawania certyfikatów i egzaminów z niemieckiego.

Oprócz tego organizowane są międzynarodowe warsztaty i projekty teatralne. Dzięki udziałowi w projekcie PASCH otrzymaliśmy ogromny wkład finansowy na wyposażenie klas, kształcenie naszych uczniów za granicą, sprzęt multimedialny, pomoce naukowe, podręczniki i programy interaktywne.

Projekt koordynowany jest w Polsce przez :

-Ambasadę Niemiec w Warszawie

-Goethe-Institut

-Niemiecki Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (Zfa).

Nasze atuty:

– Gwarantujemy najwyższy poziom nauczania języka niemieckiego.

– Zapewniamy wyjazdy stypendialne dla naszych uczniów.

– Nasi uczniowie mają możliwość bezpłatnego zdawania egzaminów certyfikacyjnych:

Fit In Deutsch 1

Fit In Deutsch 2

– Najlepsi kształcą się w Niemczech.

– Bierzemy udział we wszystkich projektach edukacyjnych PASCH.

– Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem multimedialnym.

-Pracujemy interaktywnie .

-Mamy bardzo bogatą wyposażone pracownie multimedialną języka niemieckiego:

tablica interaktywna z oprogramowaniem

-stanowisko z komputerem dla każdego ucznia

-telewizor plazmowy

-kino domowe

-tablica obrotowa

-laptopy

– aparaty Full HD

-najnowszą kamerę Full HD

-XERO

-drukarka

-odtwarzacze

-wieża HI-FI

-biblioteka multimedialna