Regionalna Akademia Nauczycieli

Sprawozdanie z uczestnictwa w Regionalnej Akademii Nauczycieli – PASCH

w Berlinie

 

W dniach 19. – 25. 01.2014 r. odbyła się w Berlinie Regionalna Akademia Nauczycieli zorganizowana przez Instytut Goethego w Pradze dla nauczycieli z Europy wschodniej zintegrowanych w projekcie PASCH.

Nasze gimnazjum reprezentowały p. Małgorzata Ostrowska-Kot oraz p. Jadwiga Witkowska-Kunach, które zasiliły grono nauczycieli z 21 szkół PASCH z 8 krajów (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Łotwa, Litwa, Estonia). Celem akademii było przybliżenie nam metody dydaktycznej CLIL, czyli dwujęzycznego nauczania treści pozajęzykowych. Naszymi referentkami były przemiłe i bardzo kompetentne Bettina i Tina, które na co dzień wykładają dydaktykę języków romańskich i literaturę na Freie Universität w Berlinie.

Po zajęciach teoretycznych i praktycznych miałyśmy możliwość uczestniczenia w programie kulturalnym przygotowanym przez organizatorów. Program ten obejmował wyjście do kina, opery lub teatru. Było to miłe urozmaicenie naukowej codzienności i doskonała okazja na doskonalenie umiejętności językowych.

Tydzień spędzony w Berlinie był pełen sukcesów dydaktycznych, wyjątkowych wrażeń podczas hospitacji lekcji polsko-niemieckich w Polsko-Niemieckiej Szkole Europejskiej: Katharina-Heinroth-Grundschule oraz ożywionych dyskusji z niemieckimi studentami z Freie Universität, gdzie uczestniczyłyśmy w seminarium  poświęconym planowaniu zajęć dydaktycznych. Jako doświadczone nauczycielki miałyśmy możliwość wymienić się ze studentami doświadczeniem i refleksjami dotyczącymi planowania zajęć lekcyjnych i pracy z młodzieżą.

W przeddzień powrotu do Lublina dołączyła do nas p. Susan Zerwinsky z Instytutu Goethego w Pradze, która zapoznała się z wynikami naszej tygodniowej pracy i uczestniczyła z nami w pożegnalnej kolacji.

Mamy nadzieje, że w przyszłym roku znowu się spotkamy.

 

mgr Małgorzata Ostrowska-Kot

 

Berlin IMG_1813