Zajęcia dodatkowe w SP1

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Małgorzata Mroczkowska (klasa 1 SP): Język angielski, zajęcia teatralne – wtorek 11.30-12.20

Zajęcia dodatkowe z edukacji wczesnoszkolnej – środa 11.30-12.20

 

JĘZYK POLSKI

Agnieszka Pawelec (uczniowie kl. 2c G i chętni z innych klas):

Zajęcia teatralne – poniedziałek 12.35-13.20, czwartek 14.15-15.00

Jadwiga Korzeniewska (klasy 3b G, 3c G, 3d G):
Koło recytatorskie. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – wtorek 13.25-14.55

 

MATEMATYKA

Karina Kołbuś (kl. 4a): Koło matematyczne poniedziałek – 13.25-14.10

Karina Kołbuś (kl. 7a): Zajęcia dodatkowe z matematyki – czwartek 14.15-15.00

Karina Kołbuś (kl. 3a G i 3d G): Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – poniedziałek 15.05-15.50

Izabela Szczypień (kl. 3b G i 3c G): Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas III -wtorek 8.00-8.45

 

RELIGIA

Tomasz Kościk (klasy 3 G): Przygotowanie do bierzmowania – środa 18.15-20.00

Piotr Bielak (kl. 4a SP, kl. 1a SP): Grupa liturgiczno – biblijna poniedziałek 13.25-14.10

 

HISTORIA

Marta Goździowska-Łubkowska (uczniowie chętni SP i G): Lublin i Lubelszczyzna na przestrzeni wieków – wtorek 14.15-15.00

Marta Goździowska-Łubkowska (klasy 3 G i chętni uczniowie z klas 2 G): Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – poniedziałek 15.05-15.50

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

Ilona Krasoń (kl. 4a SP): Język hiszpański dla uczniów klasy 4 – piątek 11.35-12.10

 

JĘZYK NIEMIECKI

Katarzyna Kamińska (kl. 4a SP): Język niemiecki dla uczniów klasy 4 – piątek 11.35-12.20

Katarzyna Kamińska (klasy 2 G i 3 G): Zajęcia przygotowujące do egzaminu A2 – wtorek, środa 15.00-16.30

 

JĘZYK ANGIELSKI

Bożena Szypuła (uczniowie klas G): ): Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego – czwartek 15 55 – 16 40. Zajęcia przygotowujące do konkursu – piątek 13 25 – 14 10
BIOLOGIA

Katarzyna Markowska (uczniowie klas 3 G): Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Zajęcia przygotowujące do konkursu – czwartek 14.15-15.45

 

CHEMIA I FIZYKA

Iwona Jagła-Izdebska (kl. 7a SP, klasy 2 G i 3 G): Koło fizyczne. Koło chemiczne „Eugeniuszek”. Zajęcia wyrównawcze z fizyki i chemii – poniedziałek 16.15-17.45

 

INFORMATYKA I FIZYKA

Jerzy Wiejak (klasy 2 G i 3 G): Klub informatyka. Zajęcia dodatkowe z fizyki – środa 15.00-16.30

 

MUZYKA

Dariusz Banul (uczniowie SP i G): Zespół wokalny – poniedziałki godz. 13.25 – 14.10, wtorek 12.35-14.10, środa 13.25-15.00

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Mariusz Czerwonka (uczniowie klas 2 G i 3 G): Politologiczne koło dyskusyjne – czwartek 14.15-15.00

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Ewa Cydejko (klasy 2 G i 3 G): Klub dobrej książki – środa 14.15-15.00

Bożena Zawiślak (uczniowie klasy 1a SP, 4a SP, 7a SP): Koło biblioteczne – środa 12.35-13.20, czwartek 12.35-13.20

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Aneta Mikołajczyk (kl. 4a, 7a SP, klasy 2 G i 3 G):

Zespół tańca nowoczesnego – czwartek 13.25-15.00

Barbara Golubińska (kl. 4a SP): Zajęcia zdrowotno-rekreacyjne (tenis stołowy, badminton) – piątek 12.25-13.10

Barbara Golubińska (klasy 2 G i 3 G): Gry zespołowe – wtorek 15.15-16.00

Mariusz Żyszkiewicz (kl. 7a SP, klasy 2 G i 3 G): Zajęcia z gier zespołowych – czwartek 15.05-15.50

 

PEDAGOG SZKOLNY

Monika Melanowicz (kl. 7a SP, klasy 2 G i 3 G):

Opieka psychologiczno-pedagogiczna – środa 13.00-14.00

Piotr Ruśniak (klasy 1a SP, 4a SP, 7a SP):
Zajęcia Szkolnego Klubu Wolontariatu – wtorek 12.00-13.00

Piotr Ruśniak (klasy 3 G): Zajęcia Szkolnego Klubu Wolontariatu – czwartek 12.00-13.00