Dodatkowe dni wolne w SP1 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Dodatkowe dni wolne w SP1

Rok szkolny 2023/2024
23 października 2023 r. (poniedziałek)
02 listopada 2023 r. (czwartek)
03 listopada 2023 r. (piątek)
22 grudnia 2023 r. (piątek)
29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)
30 kwietnia 2024 r. (wtorek)
02 maja 2024 r. (czwartek)
31 maja 2024 r. (piątek)

W w/w dniach Szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30 – 17.00