Ubezpieczenie uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie

Article heading icon

Ubezpieczenie uczniów

Szanowni Państwo Rodzice,
na rok szkolny 2023/2024 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia uczniów w TUZ. Wybrane zostały warianty ubezpieczenia ze składką 50 zł na pierwsze dziecko, 48 zł na drugie dziecko i 43 zł na każde kolejne dziecko. Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach. Ochrona działa od 01.09.2023 – 31.08.2024 r.
Kontakt do opiekuna polisy
Anna Szymańska
Multiubezpieczenia
tel. 501 385 632
aszymanskaubezpiecz@gmail.com