Jesteśmy dumni z wielkiego sukcesu społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie - Szczegóły aktualności - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie

Tag img 19.06.2024, 09:21
Article heading icon

Jesteśmy dumni z wielkiego sukcesu społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie

zdjęcie grupowe uczniów sp1 lublin

17 czerwca 2024 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Prezydenta Miasta Lublin uzdolnionym uczniom, którzy w roku szkolnym 2023/2024 odnieśli znaczące sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach artystycznych lub tematycznych. Jesteśmy bardzo dumni, iż nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zostali nagrodzeni w 9 konkursach uzyskując 21 nagród! Dzięki temu Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego zajęła drugie miejsce wśród lubelskich szkół podstawowych.
Konkursy, których laureatami zostali nasi młodzi artyści – twórcy wierszy i opowiadań, plastycy oraz informatycy, to:
„XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologia w moim domu”
„II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego #wena”
„Ogólnopolski Konkurs Plastyczny NBP Bohater na stówę”
„XI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski nasz współczesny”
„III Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny Wszyscy Święci Europy”
„II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geometria w Architekturze”
„Ogólnopolski Konkurs Młodzi Twórcy Literatury”
„Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczno – Multimedialny Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym patronem Nowoczesność – szansa czy zagrożenie”
„Konkurs Literacko – Plastyczny Moja przygoda w szkolnej bibliotece z Czesławem Miłoszem”.

Wszystkim laureatom, ich rodzicom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy!