Podsumowanie projektu "Mała Liga Matematyczna" - Szczegóły aktualności - Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie

Tag img 12.06.2024, 09:50
Article heading icon

Podsumowanie projektu "Mała Liga Matematyczna"

logo programu

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie brała udział w projekcie edukacyjnym „Mała liga matematyczna”. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 55 uczniów z klas 1 – 3. Nasza Szkoła była jedyną w Lublinie, która wzięła udział w tym projekcie. W całym roku szkolnym odbyło się 7 spotkań uczestników „Małej ligi matematycznej”. Na początku każdego miesiąca każdy uczeń dostawał zestaw zadań treningowych, zaś pod koniec, samodzielnie rozwiązywał test sprawdzający. Zadania koncentrowały się przede wszystkim wokół zastosowania matematyki w praktyce, a więc: odczytywania wskazań termometru, godzin na zegarze, posługiwania się pieniędzmi czy mierzenie linijką. Były również zagadki logiczne, zadania tekstowe i ćwiczenia rachunkowe. Comiesięczne spotkania pozwoliły wyłonić Mistrzów „Małej ligi matematycznej”, którymi zostali:

  • KLASY PIERWSZE: Karol Kaczyński klasa 1 B
  • KLASY DRUGIE: Adrian Hulicz klasa 2 A
  • KLASA TRZECIA: ex aequo: Karolina Daniel i Maksymilian Kaczkowski klasa 3 C

Udział uczniów w projekcie pogłębił ich wiedzę i umiejętności matematyczne, rozwinął lub pogłębił zainteresowanie matematyką oraz nauczył planowania własnej pracy. Serdecznie dziękujemy wszystkim za taki liczny udział w projekcie, gratulujemy wiedzy i wytrwałości oraz życzymy dalszych sukcesów matematycznych.