Dzień Otwarty

Dzień Otwarty w SP1 Lublin

Serdecznie zapraszamy kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych wraz z rodzicami na Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie dnia 29 lutego 2024 r. w godzinach 17.00-19.00

Dowiedz się więcej...

Rekrutacja

Rekrutacja do I klasy!

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem odbywają się w terminie 26.02.2024 r.- 11.03.2024 r.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Informacja

Oddziały przedszkolne

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/25 odbędzie się w terminie 26 lutego - 8 marca 2024 r.

Dla Rodziców

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie dla uczniów klas I – VIII w roku szkolnym 2023/2024

  • 23 października 2023 r. (poniedziałek)
  • 02 listopada 2023 r. (czwartek)
  • 03 listopada 2023 r. (piątek)
  • 22 grudnia 2023 r. (piątek)
  • 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)
  • 30 kwietnia 2024 r. (wtorek)
  • 02 maja 2024 r. (czwartek)
  • 31 maja 2024 r. (piątek)

W w/w dniach Szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30 – 17.00

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

 

Szanowni Państwo Rodzice,
na rok szkolny 2023/2024 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia uczniów w TUZ. Wybrane zostały warianty ubezpieczenia ze składką 50 zł na pierwsze dziecko, 48 zł na drugie dziecko i 43 zł na każde kolejne dziecko. Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach. Ochrona działa od 01.09.2023 – 31.08.2024 r.

Kontakt do opiekuna polisy:
Anna Szymańska
Multiubezpieczenia
tel. 501 385 632